Egzamin sprawdzający w zawodzie fryzjer

Informujemy, iż egzamin sprawdzający – praktyczny dla uczniów klas drugich w zawodzie Fryzjer odbędzie się w dniu 25 lutego br. (niedziela), o godzinie 12.00 w świetlicy naszego Cechu.

ZUS nie zapłaci „chorobowego” zadłużonym przedsiębiorcom

zus„Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie wpłaty przedsiębiorcy wysyłają na oddzielne, indywidualne dla każdej firmy konta w ZUS. Okazuje się, że przelewy z zadłużonych firm idą w pierwszej kolejności na pokrycie najstarszych zaległości. A to ma wpływ na wypłaty kwot za zwolnienia chorobowe” – cytujemy za portalem Money.pl. Czytaj więcej

Ulga prorodzinna za 2017 rok również na pełnoletnie dzieci

pitPodatnicy w rocznym rozliczeniu PIT za 2017 rok po raz kolejny mają możliwość odliczania od podatku ulgi z tytułu wychowywania dzieci. Warto pamiętać, że ulga ta przysługuje również na dzieci dorosłe po ukończeniu 18 r.ż.

Konkursy unijne czekają na przedsiębiorców

baner-dotacjeMinisterstwo Inwestycji i Rozwoju zamieściło na swojej stronie informacje o konkursach, z których jeszcze w lutym mogą skorzystać przedsiębiorcy. W tym miesiącu otwiera się 15 nowych konkursów, a 51 już trwa. Pieniądze unijne można pozyskać na inwestycje w innowacje, na projekty badawczo-rozwojowe, a także z zakresu efektywności energetycznej lub zdrowia.  Czytaj więcej

Egzamin sprawdzający w zawodzie fryzjer

egzaminW dniu 25 lutego br. (niedziela), o godzinie 12.00 w świetlicy naszego Cechu odbędzie się Egzamin Sprawdzający – Praktyczny dla uczniów klas drugich w zawodzie Fryzjer.

 

PRZYPOMINAMY:
– etap praktyczny egzaminu polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych,
– kandydat wykonuje zadania pod nadzorem co najmniej dwóch członków zespołu egzaminacyjnego,
– każde zadanie oceniane jest przez zespół egzaminacyjny (komisja),
– członkowie zespołu egzaminacyjnego dokonują oceny zadań, stosując kryteria zatwierdzone przez izbę rzemieślniczą,
– do wykonania zadań niezbędne są m.in.: na dziale damskim jedna główka treningowa lub jeden model; na dziale męskim jeden model lub jedna główka treningowa (tj. dwie główki treningowe lub dwa modele).

Czytaj więcej

Czas archiwizacji akt pracowniczych

infoPrezydent podpisał ustawę dotyczącą elektronizacji i krótszego okresu przechowywania akt pracowniczych. Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2019 r. – Ustawa ma dwa założenia. Po pierwsze, pracodawcy będą przechowywać akta pracownicze krócej: 10, zamiast obecnych 50 lat. Po drugie, będą mogli prowadzić taką dokumentację w postaci elektronicznej, co jest wyjściem naprzeciw trwającej już w biznesie cyfrowej transformacji – wyjaśnia wiceminister przedsiębiorczości i technologii Mariusz Haładyj. Czytaj więcej

Drobne usługi bez rejestrowania

prawoUstawa Prawo przedsiębiorcy, nad którą pracuje obecnie rząd, wprowadza definicję działalności nierejestrowanej. Według nowych przepisów osoba fizyczna nie będzie musiała zgłaszać działalności gospodarczej, jeżeli jej przychód nie przekroczy połowy minimalnego wynagrodzenia, czyli kwoty 1050 zł. Nie oznacza to jednak, że takie rozwiązanie będzie obowiązkowe. Decyzja o założeniu własnej firmy będzie dobrowolna, niezależna od wysokości uzyskiwanych przychodów. Czytaj więcej

Wysokość składki zdrowotnej w 2018 r.

zusZakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że najniższa podstawa wymiaru składki oraz kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne  w 2018 r. dla niektórych grup ubezpieczonych uległa zmianie.

Czytaj więcej

Przewodnik po RODO dla przedsiębiorców

infoDla małych i średnich przedsiębiorców Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało  prosty i przyjazny przewodnik, który pomoże sprawnie poruszać się po meandrach nowego prawa ochrony danych osobowych, które będzie obowiązywać już od 25 maja 2018 roku.

Dowiecie się Państwo z niego:
– jakie obowiązki będą mieli przedsiębiorcy,
– co zmieni się w sposobie ochrony danych osobowych,
– jak przygotować firmę do stosowania nowych przepisów. Czytaj więcej

Sejm uchwalił 6-miesięczny okres zwolnienia ze składek ZUS dla młodych firm

zusMłodzi przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Zmiana ta została przyjęta przez Sejm w ramach tzw. Konstytucji Biznesu na ostatnim posiedzeniu. Czytaj więcej

Prezydent podpisał ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele

prawoUstawa z 10 stycznia 2018 r., jako zasadę, wprowadza zakaz handlu i wykonywania czynności związanych z handlem oraz zakaz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele i święta w placówkach handlowych. Analogiczne zakazy ustawa wprowadza odnośnie prowadzenia handlu po godzinie 14.00 w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy. Czytaj więcej

Szkolenia za bony

g7443mNawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera”, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Szansę na otrzymanie dofinansowania w formie bonów otrzymają wszyscy uczestnicy projektu, którzy spotkają się z doradcą zawodowym i wraz z nim określą jakich szkoleń potrzebują.  Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie : https://www.pociagdokariery.pl

Czytaj więcej

Opłaty za egzaminy zawodowe – nowe stawki

ZRP logoIzby rzemieślnicze, na a podstawie art. 3 ust. 3g ustawy o rzemiośle pobierają opłaty za egzaminy: czeladniczy, mistrzowski i sprawdzający. Opłaty te służą finansowaniu całego procesu walidacji, tj. od zorganizowania przez izbę rzemieślniczą komisji egzaminacyjnych do zabezpieczania zasobów archiwalnych powstałych w wyniku przeprowadzonych egzaminów.  Stawki opłat za egzaminy zostały ustalone w stałych wielkościach procentowych obowiązujących wszystkie izby rzemieślnicze tj. odpowiednio za egzamin; mistrzowski – 30 % ,  czeladniczy – 15 %,  sprawdzający – 5 %, liczone od podstawy stanowiącej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Czytaj więcej

ZAPROSZENIE

OPLATEK2018

Urząd skarbowy rozliczy roczny PIT

pitWszyscy podatnicy, którzy składają roczne zeznania na formularzu PIT-37, mogą liczyć na wsparcie administracji skarbowej. Wystarczy, że złożą krótki wniosek PIT-WZ, a urząd skarbowy wypełni za nich deklarację podatkową. Dzięki złożeniu prostego wniosku PIT-WZ (czyli wniosku o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy) sama administracja skarbowa sporządzi dla podatnika roczne rozliczenie podatku na formularzu PIT-37.

Czytaj więcej

Wysokość składki zdrowotnej w 2018 r.

infoZnana jest już wysokość składki zdrowotnej w okresie od stycznia do grudnia 2018 r. Ile wynosi ubezpieczenie zdrowotne i jaką kwotę od podatku ma prawo odliczyć przedsiębiorca w 2018 r.?
Główny Urząd Statystyczny opublikował w dniu 17 stycznia 2018 r. wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku za czwarty kwartał 2017 roku. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło zatem 4739,91 zł. Podstawę do wyliczenia składki zdrowotnej stanowi 75 % tej sumy, czyli kwota 3554,93 zł.  Czytaj więcej

Zakaz handlu w niedziele od 1 marca 2018 – wyjątki

CROd 1 marca 2018 co do zasady w dwie niedziele w miesiącu będzie obowiązywał zakaz handlu w placówkach handlowych. Zakaz będzie z roku na rok rozszerzany i w 2020 obejmie już wszystkie niedziele. Od tego zakazu przewidziane są jednak liczne wyjątki. Zobacz kogo nie obejmie zakaz. Czytaj więcej

Najważniejsze zmiany w 2018 roku

infoPoczątek roku niesie ze sobą sporo zmian w polityce rodzinnej, polityce społecznej i polityce zatrudnienia. W praktyce oznacza to m.in. wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych. Z 1 stycznia została wprowadzona e-składka i wzrosła kwota świadczenia pielęgnacyjnego. Od marca czeka nas również waloryzacja rent i emerytur. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany.  Czytaj więcej

Zimowe Igrzyska Uczniów Rzemiosła

Igrzyska 1 Czytaj więcej

Podwyżka płacy minimalnej

1525042-podatki-657-323Od 1 stycznia 2018 roku pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie za pracę czeka kolejna podwyżka. Płaca minimalna wyniesie wtedy 2100 złotych. To o 5% i jednocześnie o 100 złotych więcej niż obecnie. Z początkiem roku wzrośnie też minimalna stawka godzinowa z 13 do 13,70 zł dla określonych umów cywilnoprawnych. Czytaj więcej

Pożegnanie

kirW  dniu 29 grudnia 2017 roku  w wieku 62 lat odszedł
Ś.P. ANDRZEJ BORKOWSKI  
wieloletni Dyrektor Beskidzkiej Izby Rzemiosła  
i Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej .
Msza żałobna  odbędzie się w dniu 03 stycznia ( środa ) o godz. 11.00  w  Katedrze pw. Św. Mikołaja 
 w Bielsku-Białej, po czym nastąpi odprowadzenie urny z prochami  na cmentarz parafialny
przy ulicy Grunwaldzkiej.

ZAPROSZENIE

logoZarząd Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie zaprasza wszystkich byłych i obecnych członków Cechu, pracowników oraz sympatyków rzemiosła na Mszę Świętą w intencji Rzemiosła, która odbędzie się 30 grudnia br. /sobota/ o godzinie 8.00 w Kościele Parafialnym pw. Św. Macieja w Andrychowie.

Nowe składki ZUS przedsiębiorców w 2018 r.

zusW 2018 roku zmieni się wysokość stawki ZUS dla przedsiębiorców. W porównaniu z rokiem 2017 łącznie składki wzrosną o ponad 100 zł. Ile wyniosą składki preferencyjne (tzw. mały ZUS)?  Nowy rok niesie nie tylko zmiany dla etatowców otrzymujących minimalne wynagrodzenie, ale i dla przedsiębiorców. Zmienia się wartość bazowa, od której naliczane są składki dla osób prowadzących działalność.

Czytaj więcej

Zyczenia_2017

Zmienia się wysokość płacy minimalnej

infoOd 1 stycznia 2018 r. zmienia się wysokość płacy minimalnej dla pracowników zatrudnionych na pełnym etacie. Będzie o 100 zł wyższa od obecnej i wyniesie 2100 zł na podstawie rozporządzeniu Rady Ministrów z 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. Pracodawcy muszą pamiętać, że pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze nie można zapłacić mniej niż narzucone wynagrodzenie minimalne. Czytaj więcej

Cechowe Spotkanie z Mikołajem

Mikolaj1Wzorem lat ubiegłych w niedzielę 3 grudnia w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie miało miejsce tradycyjne spotkanie z Świętym Mikołajem. Dla przybyłych maluchów  przygotowano spektakl widowiskowo – teatralny  pt. „Przygody Milusia i Miłasi” w wykonaniu Teatru „Kameleon” z Krakowa. Czytaj więcej

Nowy członek Cechu

logoW gronie rzemieślników – członków naszego Cechu serdecznie witamy: 
Pana MARKA MIŚKIEWICZ prowadzącego
SALON FRYZJERSKI „MM” MAREK MISKIEWICZ,
ŁĄCZANY, UL. ZAGRODA 36,
Tel. 506 281 922

Życzymy owocnej współpracy!!!

Wynagrodzenie młodocianych od 1.12.2017 do 28.02.2018

stolarzMłodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2017 r. wyniosło – 4.255,59 zł (Mon. Pol. z 2017 r. poz. 1012). Czytaj więcej

Komunikat w sprawie refundacji

ohp logoCentrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie zwraca się z prośbą o składanie wniosków pracodawców o zwrot poniesionych kosztów na refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanych wynagrodzeń. Do CEiPM wpływa coraz mniej wniosków „Refundowanych”. Może wystąpić sytuacja, iż z powodu braku wniosków mogą zostać nie wypłacone zaplanowane środki.

Dopingujemy pracodawców o możliwie szybkie składanie dokumentów i wniosków w celu ich załatwienia jeszcze w 2017 roku.

Rząd przyjął Konstytucję Biznesu

infoPakiet Konstytucji Biznesu to 5 ustaw, które odmienią rzeczywistość gospodarczą. To także kluczowy etap reformy prawa gospodarczego, zapowiedzianej w Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Filarem naszych propozycji jest ustawa Prawo przedsiębiorców. Zawarliśmy w niej rozwiązania systemowe, jak choćby przepisy dotyczące pewności prawa czy zasady relacji urzędnik – przedsiębiorca, ale także bardzo konkretne, np. swoisty pas startowy dla młodych firm” – powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki. Czytaj więcej

Dostałeś już nowy numer konta w ZUS? Ponad 450 tys. zwrotów z wysłanych listów

zusJeśli do tej pory nie dostałeś listu z ZUS z indywidualnym numerem konta składkowego, bez którego w styczniu 2018 roku nie opłacisz już składek ubezpieczeniowych, upewnij się, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma Twój aktualny adres. Albo sprawdź numer konta samodzielnie, online. Czytaj więcej

MIKOŁAJ 2017

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie podobnie jak w latach poprzednich organizuje Imprezę Mikołajkową  dla dzieci. W tym roku odbędzie się ona 3 grudnia /niedziela/ o godzinie 15.00 w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie. W programie przedstawienie dla dzieci „Przygody Milusia i Miłasi”, gry i zabawy oraz wręczenie prezentów przez Świętego Mikołaja. Koszt uczestnictwa wynosi 47 zł – w cenie paczka mikołajkowa.
Zgłoszenia przyjmujemy w Biurze Cechu w Andrychowie,
ul. Krakowska 130, tel, 33 875 48 62

Mikolaj 2017

Od Szkolenia do Zatrudnienia

OSZ_logoOśrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Andrychowie prowadzi nabór do projektu „Od Szkolenia do Zatrudnienia” w ramach Gwarancji dla młodzieży

Oferta skierowana
– do młodzieży w wieku 18-25 lat,
– nie uczącej się, nie pracującej,
– biernej zawodowo 
– chcącej zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe, podnieść lub zmienić swoje kwalifikacje zawodowe.
Czytaj więcej

Informacja dla Pracodawców

ohp logoBiuro Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie informuje, iż wnioski o zawarcie umowy o refundacje wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne należy składać  w Centrach Edukacji i Pracy Młodzieży w terminie do 15 listopada dla tych którzy zatrudniają pracowników młodocianych z okresem przygotowania zawodowego rozpoczynającym się 1 września 2017 roku lub później. Pracodawcy, którzy zatrudniają pracowników młodocianych na umowę  o pracę w celu przygotowania zawodowego, a nie korzystali dotąd z refundacji wypłaconego wynagrodzenia, mogą ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów, składając wniosek o zawarcie umowy refundacyjnej (do 15 listopada)

Refundacja będzie możliwa:
– od dnia rozpoczęcia przygotowania zawodowego (dotyczy umów o pracę z młodocianymi zawartych w 2017 roku)
– od dnia 1 stycznia 2017 roku (dotyczy umów o pracę z młodocianymi zawartych w latach ubiegłych).

Niższy ZUS dla początkujących firm

zusCztery propozycje na różnym etapie legislacyjnym – tak wygląda stan prac nad zmianami dotyczącymi ulg dla przedsiębiorców w opłacaniu składek ZUS. Poszczególne rozwiązania wyjaśnia i ocenia główny ekonomista Pracodawców RP Łukasz Kozłowski. Czytaj więcej

Dodatkowy dzień wolny za święto 11 listopada 2017 r.

PrawoPracyJedynym świętem, które wypada w sobotę w 2017 roku to Święto Niepodległości (11 listopada). Za ten dzień pracodawca ma obowiązek oddać pracownikowi dzień wolny. Od 2012 roku pracodawca znów musi udzielić pracownikowi wolnego za święto przypadające w sobotę, oczywiście jeśli ten dzień nie jest dla pracownika dniem pracy. W tym roku Święto Niepodległości (11 listopada) wypada w sobotę. Pracodawcy zobowiązani więc są oddać pracownikom dzień wolny.

Czytaj więcej

Handel w niedzielę?

infoW Wigilię i Wielką Sobotę handel tylko do 14:00. Nawet stacje benzynowe będą zamknięte. Tylko co druga niedziela handlowa. Kary nawet do stu tysięcy złotych. Takie przepisy zawiera propozycja ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta, która wyszła z podkomisji do spraw rynku pracy. Podkomisja do spraw rynku pracy opublikowała stosowny projekt ustawy. Handel ma być dozwolony w drugą i czwartą niedzielę miesiąca. Już od przyszłego roku. Czytaj więcej

Urlop macierzyński 2018 – podstawowe informacje, które warto znać

urlop-230x157Urlop macierzyński jest bardzo ważnym okresem, w którym kobieta ma odzyskać siły po porodzie oraz poświęcić czas nowonarodzonemu dziecku. Warto zaznaczyć, że ostatnie zmiany w Kodeksie Pracy związane z urlopem macierzyńskim miały miejsce w styczniu 2016 roku, jednakże warto przypomnieć niezbędne informację na ten temat. Czytaj więcej

ZUS ostrzega przed naciągaczami

infoZakład Ubezpieczeń społecznych pomaga wypełnić dokumenty, udziela konsultacji i informuje zawsze bezpłatnie. Tymczasem w niektórych placówkach pojawiają się obce osoby, które nagabują naszych klientów i odpłatnie oferują im różne usługi. Obecnie w związku z tym, że już od 1 października 2017r., wchodzi w życie ustawa obniżająca wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, proponowane „usługi” dotyczą naliczania emerytury w wysokości rzekomo korzystniejszej niż zrobi to ZUS. Czytaj więcej

Ministerstwo Rozwoju zapowiada uproszczenia podatkowe

infoMinisterstwo Rozwoju zapowiedziało wprowadzenie pakietu aż 50 uproszczeń podatkowych i gospodarczych, mających zacząć obowiązywać już w 2018 roku. Celem projektu ma być ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej przez małych i średnich przedsiębiorców.
Wśród zaproponowanych zmian znalazły się: Czytaj więcej

Ochrona przedemerytalna od 1 października 2017 r.

emeryturaPracodawca nie może zwolnić pracownika, który osiągnął wiek emerytalny i ma prawo do emerytury. W związku z obniżeniem wieku emerytalnego od 1 października 2017 r., obniży się również wiek pracowników, w którym wchodzą oni w okres ochrony przedemerytalnej i wyniesie: 56 lat dla kobiet i 61 lat dla mężczyzn.

Czytaj więcej

50 lat salonu Pani Marii

logoW roku 1967 Gazeta Krakowska informowała o otwarciu w Andrychowie nowego salonu fryzjerskiego. Jego kierowniczką została Pani Maria Byrska. Radio Andrychów udało się do Pani Marii, która trochę powspominała jak to było… 

link do wspomnień: wspomnienia Pani Marii Byrskiej

 

Targi Edukacji i Pracy w Andrychowie

plakatOHP

Jeden przelew do ZUS od 1 stycznia 2018 r.

zusOd 1 stycznia 2018 r. składki przedsiębiorców zostaną opłacone jednym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego. Zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie, będzie można wysyłać tylko jeden przelew łącznie na: Czytaj więcej

Nowi członkowie Cechu

logoW gronie rzemieślników – członków naszego Cechu serdecznie witamy: 
Pana RAFAŁA GARBACZ prowadzącego firmę
„INSTAL – RAF” – RAFAŁ GARBACZ, CZANIEC, UL. MIEJSKA 16;
Pana TADEUSZA PŁONKA prowadzącego
FIRMĘ HANDLOWO – USŁUGOWĄ TADEUSZ PŁONKA, FRYDRYCHOWICE, UL. CENTRALNA 151

Życzymy owocnej współpracy

Komunikat Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Motoryzacyjnych ZRP

infoSzanowni Państwo
Informuję że w dniu 12.09.2017 r odbyło się spotkanie OKRM ZRP , PIM , Producentów Pojazdów Oraz Związku Dealerów Samochodowych. Celem tego spotkania było Utworzenie Ogólnopolskiej Rady Technicznej. Skład rady oraz ich reprezentantów a także sprawozdanie z utworzenia rady zaprezentuje Państwu w następnym komunikacie. Przyjęliśmy datę utworzenia ORT na dzień 12.09.2017 r. Bardzo proszę o zapoznanie z pismem dotyczącym zwiększenie wartości kodu 51 oraz jego stosowanie a także proszę o zapoznanie się z odpowiedzią AZT na nasze Pismo

Pozdrawiam
Przewodniczący OKRM ZRP
Andrzej Duch Czytaj więcej

Szkolenie BHP dla uczniów i pracowników

bhpCech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie organizuje szkolenie okresowe z zakresu BHP dla wszystkich nowozatrudnionych pracowników oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu
w zakładach pracy.

Czytaj więcej

W 2018 r.płaca minimalna wyższa o 100 zł

szybka-pozyczka1Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości  minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. 2100 złotych – tyle wyniesie minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 roku. To o 5% i jednocześnie o 100 złotych więcej niż obecnie. Od stycznia wzrośnie też minimalna stawka godzinowa z 13 do 13,70 zł. -.-poinformowało na swoim portalu ministerstwo pracy. Czytaj więcej

Pożyczki na kształcenie

info18 września startuje nabór do projektu „Pożyczki na kształcenie” (www.inwestujwrozwoj.pl), dzięki któremu każda osoba dorosła ma możliwość sfinansowania dowolnego szkolenia, kursu lub studiów podyplomowych. W ramach projektu, uczestnik może otrzymać nieoprocentowaną pożyczkę z możliwością do 25% umorzenia, na dowolną formę kształcenia (wyłączając studia I i II stopnia). Wysokość pożyczki to minimum 600 zł i maksimum 100.000 zł.

Czytaj więcej

10 pytań o emeryturę

emerytura1 października przywrócony zostanie wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Zastanawiacie się Państwo co te zmiany oznaczają dla Was? Poniżej znajdziecie  odpowiedzi na najważniejsze pytania. Czytaj więcej

Wysokość wynagrodzenia młodocianych od 01.09.2017 – 30.11.2017

1525042-podatki-657-323Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2017 r. wyniosło – 4.220,69 zł (Mon. Pol. z 2017 r. poz. 811).