WIZYTÓWKA TYGODNIA

SALON FRYZJERSKI
MONIKA PYTEL
WADOWICE, UL. KARMELICKA 10
TEL. 512 290 803

Wolne miejsca w zawodówce!!!

wUwaga Gimnazjaliści!
Zespół Szkół nr 1 im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego posiada jeszcze wolne miejsca w klasie pierwszej WIELOZAWODOWEJ Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Możesz wybrać zawód jaki chcesz, a warunkiem jest przede wszystkim zawarcie umowy o praktyczną naukę zawodu z  pracownik młodociany.
Więcej Informacji udziela Sekretariat Z.S. nr 1, Andrychów ul. Starowiejska 22a Tel. 33 875 23 34 oraz Biuro Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie, ul. Krakowska 130 Tel. 33 875 48 62
Zapraszamy!

 

Od 1 września najpierw umowa potem praca

PrawoPracyKoniec z syndromem pierwszej dniówki zakłada wchodząca w życie 1 września br. nowelizacja Kodeksu pracy. Pracodawca i każdy pracownik będzie zobowiązany posiadać umowę na piśmie albo pisemne potwierdzenie jej warunków – jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Jeżeli umowa o pracę nie będzie zawarta na piśmie (np. strony ustalą ustnie jej warunki)   pracownik będzie musiał otrzymać na piśmie potwierdzenie warunków wcześniej zawartej umowy jeszcze przed dopuszczeniem do pracy. Czytaj więcej

Wizytówka Tygodnia

wizytowki_artykul2-150x85W tym tygodniu w naszej akcji „Wizytówka Tygodnia” przedstawiamy
SALON FRYZJERSKI
MONIKA PYTEL
WADOWICE, UL. KARMELICKA 10
TEL. 512 290 803 Czytaj więcej

Nowy Członek Cechu

logoMiło nam powitać w gronie Członków naszego Cechu Pana DOMINIKA CHWAŁEK, prowadzącego firmę
„AUTO CHWAŁEK – DOMINIK CHWAŁEK,
PRZYBRADZ UL. SZKOLNA 29.

Życzymy udanej współpracy!

Wysokość wynagrodzenia młodocianych od 1 września

1525042-podatki-657-323Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2016 r. wyniosło – 4.019,08 zł (M. P. z 2016 r. poz. 782). zatem wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych od  1.09.2016 do  30.11.2016 wynosi: Czytaj więcej

Wypowiedzenie umowy na czas określony od 21 sierpnia 2016 r.

infoOd 21 sierpnia 2016 r. obowiązuje dłuższy okres wypowiedzenia umów na czas określony trwających w dniu wejścia w życie nowych przepisów, czyli 22 lutego 2016 r. Pracownicy uzyskają prawo do 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 22 lutego 2016 roku miała miejsce nowelizacja Kodeksu pracy, która zrównała długość okresu wypowiedzenia umowy na czas określony z okresem wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony. Czytaj więcej

Ewidencja godzin pracy przy umowach zlecenie – zmiany od 2017 r.

PrawoPracyOd 1 stycznia 2017 r. zacznie obowiązywać minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia oraz dla samozatrudnionych. Nowelizacja określa sposób ewidencjonowania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Prezydent podpisał ustawę nowelizującą przepisy ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.). Nowelizacja wprowadza minimalną stawkę godzinową dla umów zlecenia i umów o świadczenie usług. Stawka ta będzie obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku.

Czytaj więcej

Wizytówka Tygodnia

wizytowki_artykul2-150x85Nowy tydzień, nowa „Wizytówka Tygodnia”, a w niej:
FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWA „GASIDŁO”
GRZEGORZ GASIDŁO
RZYKI, OS. SZAFARZE 21
TEL. 604-080-314 Czytaj więcej

SZANSA DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY

infoW ramach uzyskanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej proponujemy osobom pozostającym bez pracy pomoc w jej znalezieniu. Wsparcie skierowane jest do osób po 50 roku życia lub osób niepełnosprawnych, pozostających bez zatrudnienia, które zamieszkują na terenie jednego z powiatów: wadowickiego, oświęcimskiego, limanowskiego, myślenickiego.
Głównym celem projektu jest znalezienie zatrudnienia osobom, które chcą zmienić swoją sytuację życiową i podjąć pracę. Czytaj więcej

Nabór wniosków o udzielenie z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotneg

g7443mPowiatowy Urząd Pracy w Wadowicach ogłasza ciągły nabór wniosków o udzielenie z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
Maksymalna kwota refundacji o jaką może ubiegać się wnioskodawca na jedno tworzone stanowisko pracy wynosi  20 000,00 zł. Wypełnione i kompletne wnioski wraz z załącznikami będzie można składać od dnia 17.08.2016 r.  Czytaj więcej

Świadectwa pracy po nowemu

PrawoPracyPracownik zyska siedem dodatkowych dni na odwołanie się od wypowiedzenia umowy o pracę. Firma zatrudniająca do 50 pracowników nie będzie musiała tworzyć regulaminów pracy, wynagradzania oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Jeśli zatrudnia pracowników na podstawie kolejnych umów na czas określony, będzie wydawać świadectwo pracy niezwłocznie po złożeniu wniosku przez pracownika lub w razie zakończenia współpracy. To podstawowe zmiany z zakresu prawa pracy zawarte w rządowym projekcie o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Czytaj więcej

Kiedy można przesunąć termin wykorzystania urlopu wypoczynkowego?

urlop-230x157Pracownik powinien korzystać z urlopu wypoczynkowego w ustalonym z pracodawcą terminie. Możliwe jest przesunięcie terminu rozpoczęcia urlopu na umotywowany wniosek pracownika lub polecenie pracodawcy. Wniosek pracownika nie wiąże pracodawcy. Przesunięcie terminu urlopu przez pracodawcę jest możliwe w razie jego szczególnych potrzeb, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy. Celem urlopu wypoczynkowego jest regeneracja sił pracownika. Czytaj więcej

Wizytówka Tygodnia

wizytowki_artykul2Przypominamy, w tym tygodniu w ramach naszej akcji „Wizytówka Tygodnia” prezentujemy
SALON FRYZJERSKI „JOANNA”
JOANNA BUDKA
ANDRYCHÓW UL. LENARTOWICZA 7
TEL. 501 059 958

Czytaj więcej

Rzemiosło wobec zmian w systemie edukacji

logoSpołeczeństwu i gospodarce potrzebne są fachowe kadry przygotowane do pracy w wytwórczości oraz usługach. W tych sektorach dobre przygotowanie zawodowe oznacza przede wszystkim odpowiednie przygotowanie praktyczne. Rzemiosło od lat wzywa do ustalenia właściwych proporcji między teoretycznym kształceniem ogólnym i zawodowym oraz kształceniem praktycznym, realizowanym w warunkach naturalnej pracy tj. u pracodawcy. Przygotowanie zawodowe realizowane w miejscu pracy to najbardziej efektywna formuła praktycznego nauczania zawodu. Czytaj więcej

Będzie więcej przypadków równoczesnych kontroli tego samego przedsiębiorcy

infoObecnie regułą jest przeprowadzanie pojedynczych kontroli przedsiębiorcy. A zatem kolejna kontrola musi wstrzymać się do czasu zakończenia jej prowadzenia przez poprzedniego kontrolującego. Sytuacja ta ma się zmienić, a prowadzenie kontroli równoległych odbywać się ma m.in. pod warunkiem, że będzie to korzystne dla kontrolowanego.  Czytaj więcej

Masz dług w ZUS? Spłać go ratami

zusBiznes nie zawsze idzie dobrze, wystarczy zła decyzja lub spadek koniunktury by firma wpadła w tarapaty.  Brak płynności finansowej często powoduje, że firma przestaje płacić składki do ZUS. Dług, powiększany przez odsetki szybko rośnie. Przedsiębiorca, który nie jest w stanie spłacać swoich należności wobec ZUS nie jest w sytuacji bez wyjścia. Może ubiegać się o rozłożenie długu na raty.  Czytaj więcej

Wizytówka Tygodnia

Wwizytowki_artykul2-150x85 tym tygodniu w akcji „Wizytówka Tygodnia” prezentujemy:
SERWIS SAMOCHODOWY „DRABCZYK”
ROBERT DRABCZYK, MARCIN DRABCZYK
TOMICE, UL. DWORSKA 4
Tel. 33 8733 890, 33 8739 620,
e-mail: drabczyk@bosch-service.pl

Czynne: Pon-Pt: 8.00-17.30, Sob: 8.00-12.00 Czytaj więcej

Państwo nie wygra z rzemiosłem – wywiad z prezesem ZRP

logoCo jest dziś wrogiem polskiego rzemieślnika?
Jest ich paru. Największy wróg to oczywiście brak polityki państwa wobec małych i średnich przedsiębiorstw. Ale nie mniejszym jest kryzys i wielkie załamanie rynku produkcji, usług oraz wszystko to, co wiąże się ze sferą zamówień publicznych. Rzemieślnicy stanowią dużą grupę podwykonawców, a więc to w nich uderza problem zatorów płatniczych. Już zresztą sama treść ustawy o zamówieniach publicznych, stawiane w niej warunki i ograniczenia powodują, że życie rzemieślnika nie jest łatwe. Zwłaszcza że przetargi wygrywają nie ci, którzy powinni. Czytaj więcej

Do końca lipca okno transferowe OFE-ZUS

ofeJeszcze tylko trzy dni pozostały do zamknięcia tegorocznego okna transferowego ZUS-OFE. Do 31 lipca możemy zdecydować, czy całość składki emerytalnej pozostawić w ZUS, czy też część przekazywać do OFE. Swoje oświadczenia złożyło już 70 tys. osób. Kolejne okienko dopiero za 4 lata. Decyzja jaką możemy podjąć do końca miesiąca dotyczy ubezpieczonych w II filarze i ich składki w wysokości 2,92 proc. podstawy wymiaru (wynagrodzenia). Pozostała cześć składki emerytalnej, czyli 16,6 proc. trafia do ZUS i jest zapisywana na koncie emerytalnym (12,22 proc.) i subkoncie (4,38 proc.). Od 1 kwietnia do 31 lipca 2016 r. każdy kto jest uczestnikiem drugiego filara może zdecydować, że wskazane 2,92 proc. składki trafi na subkonto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub do wybranego otwartego funduszu emerytalnego. Czytaj więcej

Nowy Członek Cechu

logoMiło nam powitać w gronie Członków naszego Cechu Pana GRZEGORZA HEREDĘ, prowadzącego firmę „GH – GRZEGORZ HEREDA”, ANDRYCHÓW UL. LENARTOWICZA 28/35.
Życzymy udanej współpracy!

„Pieniądze, których szuka rząd są w zasięgu ręki” – informacja prasowa

infoO problemach w rozliczeniach szkód komunikacyjnych, zaniżonych odszkodowaniach, o szarej strefie, kradzieżach aut na części i innych patologiach napisano w ostatnich 20 latach tysiące analiz, wniosków i postulatów. I co? I nic. Kolejne rządy pozwalają na oszustwa, kradzieże i tolerują „czarną i szarą strefę” w naprawach motoryzacyjnych. Co więcej, godzą się na to, że do budżetu państwa nie wpływa rocznie co najmniej 500 mln złotych należnych podatków. Czy można to zmienić? Oczywiście, wystarczy jedynie chęć, konsekwencja i dobre zmiany prawa, oraz co najważniejsze – nie uleganie lobby ubezpieczeniowemu. Czytaj więcej

„Wiarygodni w Rzemiośle” – konkurs

banerek_wiarygodni-w-rzemiosle219x90Creditreform Wywiadownia Gospodarcza zaprasza do udziału w organizowanym przy współudziale Związku Rzemiosła Polskiego konkursie „Wiarygodni w Rzemiośle”. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej: www.creditreform.pl/wiarygodni-w-rzemiosle. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Celem Konkursu jest ocena wiarygodności płatniczej firm funkcjonujących w polskiej przestrzeni gospodarczej oraz wyróżnienie tych, które odznaczają się największą wiarygodnością płatniczą. Czytaj więcej

Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła i Przedsiębiorczości

kalwaria 2016 - KopiaKustosz Sanktuarium Pasyjno – Maryjnego wspólnie ze Starszym Cechu Rzemiosł Różnych w Kalwarii Zebrzydowskiej, Zarządem Spółdzielni Rzemieślniczej   ,,Kalwarianka”, oraz Prezesami Izb Rzemieślniczych pod patronatem Burmistrza Miasta Kalwaria Zebrzydowska  zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rzemiosła i Przedsiębiorczości do Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej, która odbędzie się w dniu 3 września 2016 r.  /sobota/.

Program Pielgrzymki:
godz.   9:30 – Droga Krzyżowa od Kaplicy Piłata
godz. 11:30 – Formowanie kolumny pocztów sztandarowych oraz złożenie kwiatów pod Pomnikiem Św. Jana Pawła II
godz. 12:00 – Msza Święta w intencji Rzemieślników i ich rodzin,
                         po Mszy Świętej – Piknik ,,Razem przy jednym stole”, na dziedzińcu klasztornym.

Czytaj więcej

Okres przechowywania akt pracowniczych będzie skrócony

tao-teczka-akt-osobowych_166Resort rozwoju opublikował projekt założeń projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. Projekt zakłada skrócenie obowiązkowego okresu przechowywania dokumentacji kadrowo – płacowej z 50 do 10 lat przy założeniu, że ZUS będzie gromadził informacje wystarczające do ustalenia i przyznania świadczenia z ubezpieczenia społecznego w takim zakresie, aby ubezpieczony miał zagwarantowane bezpieczeństwo otrzymania wybranego świadczenia oraz prawidłowego ustalenia jego wysokości.  Czytaj więcej

Wizytówka Tygodnia

wizytowki_artykul2-150x85W kolejnej odsłonie naszej „Wizytówki Tygodnia” prezentujemy:
TECHNIKA GRZEWCZA „BOGACZ” – KAMIL BOGACZ
WIEPRZ UL. BESKIDZKA 114
TEL. 505 230 968, 506 388 350
PON – PT: 6:30-15:30, SOB: 6:30-12:30
www.tg-bogacz.pl

Czytaj więcej

ZUS ostrzega przed łatwymi oszczędnościami na składkach

zusZakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega by nie wierzyć w szybkie i łatwe oszczędności na składkach z tytułu ubezpieczeń społecznych. Z dużym dystansem należy też podchodzić do ofert zapewniających duże wypłaty zasiłków z ZUS. „Optymalizacja składek ZUS”, „Oszczędź do 50 proc. kosztów firmy na składkach do ZUS” – takie oferty są na stałe obecne w polskim internecie. Wydają się oferować łatwy i szybki zysk. Dają teoretyczne zatrudnienie w jednym z państw Unii Europejskiej na małą część etatu, dzięki czemu w Polsce składek od działalności – jak zapewniają reklamy – płacić już nie trzeba. Czytaj więcej

Łagodniejsze prawo pracy dla małych przedsiębiorców

PrawoPracyResort rozwoju opublikował projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Projekt przewiduje złagodzenie wymogów prawa pracy wobec małych przedsiębiorców, zatrudniających nie więcej niż 50 pracowników. Zwiększenie zatrudnienia powyżej 19 pracowników wiąże się w obecnym stanie prawnym z kłopotliwymi obowiązkami po stronie pracodawcy: obowiązek tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, obowiązek ustalania regulaminu wynagradzania, regulaminu pracy. W efekcie przedsiębiorcy obawiają się zwiększać zatrudnienie w oparciu o umowy o pracę, blokując własny rozwój, wybierając umowy cywilnoprawne lub obchodząc prawo poprzez sztuczne dzielenie przedsiębiorstwa. Wg badania przeprowadzonego przez PARP aż 34,8% przedsiębiorców wskazywało na zniesienie obowiązku ustalania regulaminu wynagradzania, zaś 29,6% wskazań dotyczyło obowiązku ustalania regulaminu pracy, jako zmianę, która może najbardziej usprawnić funkcjonowanie ich przedsiębiorstwa. W związku z tym resort rozwoju zaproponował złagodzenie wymogów prawa pracy wobec małych przedsiębiorców poprzez podniesienie progów dotyczących obowiązku ustalania regulaminu wynagradzania oraz regulaminu pracy z 20 do 50 pracowników. Pracodawcy zatrudniający poniżej 50 pracowników będą mogli fakultatywnie ustalać regulamin wynagradzania i regulamin pracy, przy czym pracodawcy zatrudniający nie mniej niż 20 i mniej niż 50 pracowników, u których działa zakładowa organizacja związkowa, będą ustalać regulamin wynagradzania i regulamin pracy, jeżeli z wnioskiem wystąpi zakładowa organizacja związkowa.

Źródło: www.infor.pl

Termin zwrotu nadpłaty PIT-u za 2015 rok upływa z końcem lipca

pitDo końca kwietnia podatnicy rozliczali podatek dochodowy za rok 2015 r. Teraz zbliża się koniec lipca i do tego czasu wykazana w rocznym zeznaniu podatkowym nadpłata PIT-u powinna co do zasady pojawić się na naszym koncie bankowym. W rocznym zeznaniu podatkowym składanym za poprzedni rok podatkowy do 31 kwietnia następnego roku podatnik podsumowujemy opłacone przez nas w poprzednim roku zaliczki na podatek dochodowy. Może się okazać, że z obliczeń wychodzi nadpłata należności z tytułu PIT-u, np. w przypadku osób, które były zatrudnione na podstawie umów zlecenia czy o dzieło. Mogą to też być rozliczający się wspólnie małżonkowie czy oczywiście podatnicy odliczający od PIT-u ulgi. Nadpłatę wykazuje się w rocznej deklaracji, co uprawnia do jej „odbioru” – w kasie urzędu, jeśli nie przekracza 8,70 zł lub poprzez zwrot przelewem bankowym. Czytaj więcej

Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi informacjami o kontrolach podatkowych

wMinisterstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi e-mailami, w których autor wiadomości informuje o ujawnieniu ukrytych dochodów i kontroli podatkowej. Nie należy otwierać wiadomości, ani załącznika oraz odpowiadać na e-mail nadawcy. Załącznik może zawierać zainfekowany plik. Przestrzegamy i apelujemy o ostrożność!
Poniżej przykład treści fałszywego e-maila (pisownia oryginalna):
Czytaj więcej

Portal Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji uruchomiony

Ministerstwo Edukacji Narodowej   15 lipca br. uruchomiło portal Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Można go znaleźć pod adresem www.kwalifikacje.gov.pl. Portal przeznaczony jest dla osób zainteresowanych formalnym uznawaniem kompetencji i podnoszeniem swoich kwalifikacji. Prace nad nowym systemem prowadzone były pod kierunkiem Ministra Edukacji Narodowej, który nadzorował i koordynował cały obszar zmian w systemie kwalifikacji. W ramach systemu zastosowano rozwiązania wypracowane wspólnie z partnerami społecznymi, m.in.: przedstawicielami pracodawców, związków zawodowych, organizacji branżowych, organizacji pozarządowych, instytucji edukacyjnych i naukowo-badawczych, firm szkoleniowych. Czytaj więcej

„Wizytówka Tygodnia”

wizytowki_artykul2-150x85W akcji „Wizytówka Tygodnia” prezentujemy 
USŁUGI KRAWIECKIE „ELEGANCJA”
HENRYK PAWIŃSKI
ANDRYCHÓW, UL. KRAKOWSKA 106
WADOWICE, AL. M. B. FATIMSKIEJ 13
TEL. 33 875 82 04, KOM. 501 424 388 Czytaj więcej

Zawieszenie działalności bez VAT-u i PIT-u

CROkres wakacji w niektórych branżach może powodować wyraźne skurczenie się liczby zamówień lub nawet zastój. Jeśli przedsiębiorca pracuje samodzielnie, może zawiesić swoją działalność, uwalniając się tym samym od obowiązku składania deklaracji podatkowych i rozliczania PIT-u oraz VAT-u. Formalności załatwia się przez stronę CEIDG. Jeśli okoliczności zmuszają przedsiębiorcę do zaprzestania prowadzenia biznesu, nie musi on od razu zamykać firmy na zawsze. Czytaj więcej

infoInformujemy, że w miesiącu lipcu, Biuro Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 15.00. Zapraszamy

Nowy Członek Cechu

logoW gronie członków Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie serdecznie witamy PANA TADEUSZA OCZKOWSKIEGO prowadzącego „PIEKARNICTWO – TADEUSZ OCZKOWSKI”, PORĄBKA, UL. WIELKA PUSZCZA 31.
Życzymy udanej współpracy!

Książka kontroli w firmie

Kontrola-w-firmie-co-moze-ZUS-166268-900x900Polskich przedsiębiorców może kontrolować wiele różnych instytucji – urzędy skarbowe, ZUS, inspekcja pracy, sanepid, inspekcja handlowa i inne. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, która reguluje wykonywanie działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w rozdziale piątym określa ogólne zasady prowadzenia kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Przepisy określają m.in. obowiązki i uprawnienia przedsiębiorcy oraz kontrolujących, określają czas i częstotliwość trwania kontroli w firmie. Czytaj więcej

„Wizytówka Tygodnia”

wizytowki_artykul2W tym tygodniu w naszej „Wizytówce Tygodnia” prezentujemy: 
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO BUDOWLANE
„PROJBUD” SP.ZO.O. – ADAM ZIĘBA
ANDRYCHÓW, UL. ZEGADŁOWICZA  4
TEL:(33)875-27-59, KOM: 509-765-380
e-mail: projbud1@wp.pl Czytaj więcej

Pakiet ułatwień dla firm – zmiany w prawie pracy

infoKilkaset tysięcy firm skorzysta na projekcie wprowadzającym ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej, który trafił do konsultacji społecznych – przewiduje resort rozwoju. To element pakietu 100 ułatwień, zapowiadanych przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców przewiduje m.in. zmiany w prawie pracy, prawie finansowym, budowlanym i technicznym, ochrony środowiska, a także gospodarczym i handlowym. Czytaj więcej

Biuro Rachunkowe Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie

023913838

Zapraszamy do korzystania z usług
BIURA RACHUNKOWEGO CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ANDRYCHOWIE

Zapewniamy profesjonalne usługi księgowe i podatkowe dla małych i średnich przedsiębiorstw, inwestorów i nowych firm. Współpracujemy z naszymi klientami, dostarczając im niezbędne usługi księgowe i finansowe, aby przetrwali na dzisiejszym konkurencyjnym rynku. Nasze doświadczenie i poświęcenie pomogło w rozwoju wielu biznesów. Pomagamy właścicielom firm w osiąganiu optymalnych wyników.
Czytaj więcej

Nowi Członkowie Cechu

logoMiło nam poinformować, że grono Członków  naszego Cechu powiększyło się o kolejnych rzemieślników:


PANA MARCINA GÓRSKIEGO prowadzącego firmę QUEST 40 SP. ZO.O. KRAKÓW, UL. WROCŁAWSKA 31/5,

PANA ZBIGNIEWA SKRZYŃSKIEGO prowadzącego SALON FRYZJERSKI „MONIKA” WADOWICE, OS. POD SKARPĄ 2/16  

PANIĄ MARIĘ WESOŁOWSKĄ prowadzącą SALON FRYZJERSKI „HENRI” ANDRYCHÓW, UL RYNEK 33.
Wszystkim Państwu życzymy udanej współpracy!!!

Urząd Pracy zaprasza na szkolenia

g7443mJesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wadowicach, chcesz zmienić lub uzupełnić swoje kwalifikacje? Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach prowadzi w sposób ciągły nabór wniosków osób uprawnionych o skierowanie na szkolenia indywidualne, aż do wyczerpania limitu środków.  Czytaj więcej

Wizytówka Tygodnia

wizytowki_artykul2Kolejny tydzień z naszą akcją „Wizytówka Tygodnia”, a w niej:
P.U.H. „BARTEK” BARTOSZ WÓJCIK
CHOCZNIA, UL. DRAPÓWKA 23A
TEL. 604 673 483 Czytaj więcej

Nauka w rzemiośle – dobry wybór

Prezentacja obrazWakacje to nie tylko odpoczynek to także czas trudnych wyborów dla gimnazjalistów, jaką ścieżką edukacji podążać dalej? Aby ułatwić ten wybór przygotowaliśmy dla Państwa prezentację „Nauka w rzemiośle – dobry wybór”. Z prezentacji dowiedzieć się można m.in. jakie korzyści wynikają z dualnego systemu kształcenia, jakie kroki należy podjąć, by rozpocząć naukę zawodu oraz gdzie zasięgnąć informacji o wolnych miejscach do nauki zawodu. Zapraszamy do obejrzenia prezentacji!

Prezentacja do pobrania:
PREZENTACJA NAUKA W RZEMIOŚLE – DOBRY WYBÓR

Ministerstwo planuje zmiany w kształceniu zawodowym

infoPodczas poniedziałkowej konferencji zorganizowanej w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej przy udziale Mateusza Morawieckiego Wicepremiera, Ministra Rozwoju ogłosiła kierunki zmian dotyczących  kształcenia w szkolnictwie zawodowym. Szefowa MEN zapowiedziała m.in.: stopniowe wprowadzanie dualnego systemu kształcenia, włączanie pracodawców w proces kształcenia i egzaminowania, powołanie II stopniowej szkoły branżowej oraz utworzenie Korpusu Fachowców i specjalnego Funduszu Rozwoju Edukacji Zawodowej (FREZ). Czytaj więcej

“Rzemiosło z Maryją – Bramą Miłosierdzia” XXXV Pielgrzymka Rzemiosła na Jasną Górę

Pielgrzymka JG 2016 - 9W niedzielę 16 czerwca miała miejsce Jubileuszowa 35. Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę. Na doroczne spotkanie przyjechali przedstawiciele władz Związku Rzemiosła Polskiego, Izb Rzemieślniczych, starszyzna cechowa, rzemieślnicy i pracownicy rzemiosła wraz z rodzinami, duszpasterze i kapelani. “Rzemiosło z Maryją – Bramą Miłosierdzia” – to myśl przewodnia 35. Pielgrzymki Rzemiosła, której organizatorem była Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze. Tegoroczną Pielgrzymką uczczono rocznicę 1050-lecia Chrztu Polski i 65-tą rocznicę powstania Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze. Czytaj więcej

UŚMIECH LOSU

1377090869_gyxagu_600W czerwcowym losowanie naszego konkursu „Uśmiech losu” bon o wartości 100 zł do zrealizowania w Restauracji „Bracia” w Andrychowie wylosowała Pani Violetta Graca prowadząca STUDIO FRYZUR „VENUS”, Andrychów, ul. Legionów 17.
Serdecznie gratulujemy!!!

 

 

Czytaj więcej

Wizytówka Tygodnia

W akcji „Wizytówka Tygodnia” w tym tygodniu prezentujemy
ZAKŁAD HANDLOWY „MACIEJ MAZGAJ”
ANDRYCHÓW, UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 69
TEL/FAX 33 875 97 23, KOM 609 655 200
GODZINY OTWARCIA: Pn-Pt 7:00 do 17:00, Sob. 7:00 do 13:00
e-mail: mm.instal@interia.pl
Czytaj więcej

Uprawnienia ojcowskie w prawie pracy

urlop_rodzicielski_r1_c7Urlopy tacierzyńskie, rodzicielskie i ojcowskie, możliwość opieki nad dzieckiem czy ochrona czasu pracy – polskie Prawo pracy przewiduje wiele uprawnień dla pracujących ojców. Z okazji obchodzonego dziś Dnia Ojca przedstawiamy zestawienie takich regulacji. Czytaj więcej

XXXV Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę

plakat-a3-pielgrzymka-2016 - KopiaCech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie zaprasza wszystkich rzemieślników i sympatyków rzemiosła na XXXV Ogólnopolską Pielgrzymkę Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę, która odbędzie 26 czerwca 2016r. Hasłem tegorocznej pielgrzymki upamiętniającej rocznicę 1050-lecia Chrztu Polski i 65-tą rocznicę powstania Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze jest „Rzemiosło z Maryją Bramą Miłosierdzia”Organizatorami pielgrzymki jest Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze oraz Związek Rzemiosła Polskiego.

Czytaj więcej

Renesans rzemiosła

stolarzPo latach posuchy szkolnictwo zawodowe wraca do łask. Uczniowie coraz chętniej zaczynają myśleć o nauce w zasadniczych szkołach zawodowych i technikach, dających realny fach, a jednocześnie nie zamykających – dla chętnych – drogi do dalszego kształcenia. Wielu rzemieślników to absolwenci studiów wyższych. W agencjach zajmujących się doradztwem zawodowym przyznają, że coraz częściej brakuje rąk do pracy. Fachowcy zachęcają młodzież do stawiania na rzemiosło: zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników jest ogromne. Czytaj więcej

Informacje o rzetelności danych adresowych przedsiębiorcy

infoZ dniem 19 maja 2016 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 25 września 2015 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 poz. 584). Nowe przepisy wprowadzają  szereg ułatwień dla korzystających z Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) przedsiębiorców, w tym m.in. usprawniają procedury administracyjne związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej za pośrednictwem CEIDG. W ewidencji znajdą się informacje o nieaktualnych numerach identyfikacji podatkowej (NIP), co może oznaczać, że przedsiębiorca posługuje się fałszywymi lub fikcyjnymi danymi adresowymi swojej siedziby lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej. Czytaj więcej