Porozumienie-MEN-ZRP

Porozumienie-MEN-ZRP

Porozumienie
pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej
a
Związkiem Rzemiosła Polskiego
z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie współpracy na rzecz poprawy stanu kształcenia zawodowego,
w szczególności realizacji praktycznej nauki zawodu Czytaj więcej