aktualności

Egzamin sprawdzający przyszłych fryzjerów

W dniu 17 lutego 2020 r. odbył się Egzamin Sprawdzający – Czeladniczy dla uczniów klas drugich w zawodzie Fryzjer. Egzamin miał charakter sprawdzająco – szkoleniowy i polegał na samodzielnym wykonaniu zakresu zadań obowiązujących na egzaminie czeladniczym. Uczniowie mogli sprawdzić zdobyte przez siebie umiejętności oraz wiedzę, a Komisja mogła wychwycić błędy i niedociągnięcia. Czytaj więcej

Wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych od 01.12.2019 do 29.02.2020

Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Czytaj więcej

Mikrorachunki

Każdy podatnik i płatnik będzie od 1 stycznia 2020 r. wpłacał PIT, CIT i VAT na jedno indywidualne konto, które powinien sam wygenerować.  Inne należności podatkowe, w tym, min:  pcc, spadki i darowizny, akcyzę będą wpłacane na  dotychczasowych zasadach. Czytaj więcej

Rejestr BDO

Biuro Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie nie wypełnia dokumentów, ani nie ustala obowiązku lub braku obowiązku danego podmiotu  w zakresie rejestracji BDO, ponieważ nie specjalizuje się w temacie ochrony środowiska

Poniżej zamieszczamy link do strony internetowej z informacjami w zakresie rejestracji BDO:

https://www.gov.pl/web/klimat/rejestr-bdo 

Mikołaj 2019

Mikołajki to wyjątkowe wydarzenie dla wszystkich dzieci. Z tej okazji w dniu 8 grudnia 2019 r. w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie, zostało zorganizowane spotkanie z Mikołajem. Dla przybyłych maluchów przygotowano interaktywne przedstawienie: „Ulepimy dziś Bałwana”, z postaciami z bajki „Kraina Lodu”, które dostarczyło najmłodszym wiele emocji, radości i zadowolenia. W trakcie spotkania na zgromadzone dzieci czekało wiele atrakcji w postaci quizu świątecznego i konkursów z nagrodami. Czytaj więcej

Kursy przygotowujące do egzaminów czeladniczych

Informujemy, że na platformie szkoleniowej na stronie www.rb-edukacyjne.pl w zakładce „Sklep z kursami” znajduje się już 10 kursów przygotowujących do egzaminu czeladniczego w następujących zawodach: murarz-tynkarz, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, cukiernik, kucharz, elektryk, elektromechanik, fotograf, monter-elektronik, blacharz samochodowy, piekarz.

Czytaj więcej

Wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych od 1.09.2019 do 30.11.2019

Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2019 r. wyniosło – 4.839,24 zł (Mon. Pol. z 2019 r. poz. 742).

Czytaj więcej

Już od 2020 roku faktury będą musiały być płacone tylko na zarejestrowane rachunki bankowe.

Dzięki aktywności prawotwórczej Ministerstwa Finansów, podatnicy nie mają co liczyć choć na chwilę wytchnienia. Uchwalona 12 kwietnia 2019 r. nowelizacja ustaw o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw podatkowych (DzU poz. 1018), już od września bieżącego roku umożliwi wszystkim zainteresowanym korzystanie z rozszerzonego rejestru podatników VAT, prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Zawarte w rejestrze dane, dostępne w formie elektronicznej, umożliwią precyzyjne ustalenie statusu podatkowego kontrahenta w ciągu ostatnich pięciu lat. Jednym z nowych elementów uwzględnionych w rejestrze będzie rachunek bankowy podatnika VAT. Czytaj więcej

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCY

 

Czytaj więcej

XIV OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Kustosz Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego wspólnie ze Starszym Cechu Rzemiosł Różnych w Kalwarii Zebrzydowskiej, Zarządem Spółdzielni Rzemieślniczej „Kalwarianka” oraz Prezesami Izb Rzemieślniczych: Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie, Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, Beskidzkiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Izby Rzemieślniczej  w Tarnowie pod patronatem Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rzemiosła i Przedsiębiorczości do Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej w dniu 7 września 2019 r. (sobota).

Czytaj więcej

WYŻSZE STAWKI WYNAGRODZENIA DLA MŁODOCIANYCH

Szanowni Państwo     

 

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej informuje, że w dniu wczorajszym Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.
Czytaj więcej

Stanowisko ZRP dot. szczegółowych wymagań sanitarnohigienicznych 

W związku z pracami nad Projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnohigienicznych przy świadczeniu usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej Związek Rzemiosła Polskiego przedstawił Grzegorzowi Hudzikowi, Zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego, stanowisko dotyczące planowanych zmian.

Czytaj więcej

47. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

Ruszyła 47. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy, którego organizatorem jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z innymi ministerstwami, Naczelną Organizacją Techniczną, urzędami kontroli warunków pracy, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz partnerami społecznymi.

Czytaj więcej

Stanowisko ZRP w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Związek Rzemiosła Polskiego przedstawia stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Zdaniem organizacji rzemiosła potrzebne w tym zakresie jest jakościowe podejście do kryteriów akredytacji placówek kształcenia ustawicznego, jednakże warunki jej uzyskania powinny być bardziej doprecyzowane i w większym stopniu uwzględniać wcześniejsze doświadczenie placówki. Czytaj więcej

Nagroda „Kryształy Soli”

WYDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WS. NIŻSZYCH CEN PRĄDU

Szanowni Państwo – Członkowie Cechu!

Uprzejmie informujemy, iż Ustawodawca dokonał zmiany terminu składania oświadczeń dotyczącej obniżonej stawki za energię elektryczną dla przedsiębiorstw, w tym rzemieślników.
Nowy termin składania oświadczeń upływa w dniu 13.VIII.2019 r. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do ustawy. Czytaj więcej

OŚWIADCZENIE ODBIORCY KOŃCOWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Szanowni Państwo,

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy z 28 grudnia 2018 roku, odbiorcy końcowi energii elektrycznej, którzy są mikroprzedsiębiorcami i małymi przedsiębiorcami (w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców), mogą być – w drugim półroczu 2019 roku – rozliczani według cen i stawek opłat za energię elektryczną, jakie były stosowane 30 czerwca 2018 roku. Czytaj więcej

INFORMACJA

W dniu 21.06.2019 /piątek/ Biuro Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie będzie nieczynne.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy!

Wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych od 1.06.2019 do 31.08.2019

Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2019 r. wyniosło – 4.950,94 zł (Mon. Pol. z 2019 r. poz. 424). Czytaj więcej

Egzamin czeladniczy 2019

Informujemy, że wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego wraz z całym kompletem dokumentów należy złożyć w Cechu najpóźniej do 25 czerwca 2019 r.

druk do pobrania:
 wniosek o dopuszczenie do egzaminu – czeladnik

Czytaj więcej

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW CECHU

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie zaprasza na sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 10 kwietnia (środa) 2019 r. o godz. 9.30. W przypadku braku wymaganej statutowej liczby Członków, zebranie odbędzie się w dniu 10 kwietnia (środa) 2019 r. o godz. 10.00 bez względu na liczbę obecnych.

Czytaj więcej

Wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych od 1.03.2019 do 31.05.2019

Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2018 r. wyniosło – 4.863,74 zł (Mon. Pol. z 2019 r. poz. 155). Czytaj więcej

Porozumienie-MEN-ZRP

Porozumienie
pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej
a
Związkiem Rzemiosła Polskiego
z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie współpracy na rzecz poprawy stanu kształcenia zawodowego,
w szczególności realizacji praktycznej nauki zawodu Czytaj więcej

XIX edycja ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych

REGULAMIN

XIX edycji ogólnopolskiego konkursu
wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy
dla uczniów z zakładów rzemieślniczych

„BEZPIECZNIE OD STARTU”

 

  Czytaj więcej

Egzamin sprawdzający przyszłych fryzjerów

W dniu 17 lutego 2019 r. uczniowie klas II przystąpili do próbnego egzaminu czeladniczego w zawodzie Fryzjer. Egzamin polegał za wykonaniu zadań obowiązujących na egzaminie czeladniczym, sprawdzających umiejętności praktyczne. Uczniowie
mogli sprawdzić zdobyte przez siebie umiejętności, a komisja mogła wychwycić ewentualne błędy i niedociągnięcia.

Czytaj więcej

Egzamin sprawdzający w zawodzie fryzjer

W dniu 17 lutego 2019 r. (niedziela), o godzinie 9.00 w świetlicy naszego Cechu odbędzie się Egzamin Sprawdzający – Praktyczny dla uczniów klas drugich w zawodzie Fryzjer.

PRZYPOMINAMY:
– etap praktyczny egzaminu polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych,
– kandydat wykonuje zadania pod nadzorem co najmniej dwóch członków zespołu egzaminacyjnego,
– każde zadanie oceniane jest przez zespół egzaminacyjny (komisja),
– członkowie zespołu egzaminacyjnego dokonują oceny zadań, stosując kryteria zatwierdzone przez izbę rzemieślniczą,
– do wykonania zadań niezbędne są m.in.: na dziale damskim jedna główka treningowa lub jeden model; na dziale męskim jeden model lub jedna główka treningowa (tj. dwie główki treningowe lub dwa modele). Czytaj więcej

Spotkanie Opłatkowe

W poniedziałek 28 stycznia 2019 r. odbyło się Spotkanie Opłatkowe, w którym uczestniczyli emerytowani członkowie  i pracownicy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie, członkowie zarządu, kadry pracowniczej oraz Czytaj więcej

Nowa wersja programu Płatnik

Nowy Płatnik – nie czekaj

Przedsiębiorco! Do Twojej dyspozycji udostępniliśmy już nową wersję programu Płatnik (wersja 10.02.002). Z tej wersji programu wszyscy użytkownicy powinni zacząć korzystać 26 stycznia 2019 r. Zachęcamy już teraz do zapoznania się ze zmianami w Płatniku i pobrania nowej wersji programu. Program Płatnik został uaktualniony w związku z projektem e-akta i małą działalnością gospodarczą (MDG).
Czytaj więcej

Zwolnienia lekarskie tylko w wersji elektronicznej

O czym musimy koniecznie pamiętać?

E-zwolnienia można wystawiać już od 1 stycznia 2016 roku, ale dopiero od 1 grudnia tego roku jest to obligatoryjne.Lekarz wystawiając zwolnienie wypełnia specjalny formularz na stronie ZUS i jednym kliknięciem wysyła informacje o  nieobecności Czytaj więcej

zaproszenie oplatek

VI Zimowe Igrzyska Rzemieślniczych Szkół Cechowych i Izbowych Zakopane

W terminie 24-27 lutego 2019 roku w Zakopanem organizowane są VI Zimowe Igrzyska Rzemieślniczych Szkół Cechowych i Izbowych.   Czytaj więcej

Wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych od 1.12.2018 do 28.02.2019

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2018 r. wyniosło – 4.580,20 zł (Mon. Pol. z 2018 r. poz. 1100). Czytaj więcej

kartka

Mały ZUS

Właściciele firm, którzy nie osiągają wysokich przychodów, będą mogli od 1 stycznia 2019 r. opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość będzie zależeć od ich przychodów. Z tzw. małego ZUS-u będą mogli skorzystać podatnicy, którzy:
– prowadzą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych, Czytaj więcej

Program Maluch+ 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza prowadzących instytucje opieki dla dzieci do lat 3 oraz planujących prowadzić takie instytucje do udziału w kolejnej edycji programu „MALUCH+”.
Na edycję 2019 przeznaczono 450 mln zł. Czytaj więcej

Mikołaj 2018

Wyczekiwany gość, Święty Mikołaj, tradycyjnie przybył do Miejskiego Domu Kultury w Andrychowie 1 grudnia i wręczył ogromne prezenty wszystkim dzieciom. Całe zdarzenie uświetnił teatr z Krakowa, przedstawiając spektakl „Zimowa Opowieść”, który nie tylko rozbawił dzieci, ale także uczył o właściwym postępowaniu. Przygotowano również atrakcje w postaci konkursów dla dzieci. Nie obyło się bez atrakcyjnych nagród. Czytaj więcej

Szkolenie BHP dla uczniów i pracowników

bhpCech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie organizuje szkolenie okresowe z zakresu BHP dla wszystkich nowo zatrudnionych pracowników oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu
w zakładach pracy.

Czytaj więcej

XIII Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła i Przedsiębiorczości

38600351_1509214452517505_8826257007024537600_nZwiązek Rzemiosła Polskiego, Kustosz Sanktuarium Pasyjno- Maryjnego wspólnie ze Starszym Cechu Rzemiosł Różnych w Kalwarii Zebrzydowskiej, Zarządem Spółdzielni Rzemieślniczej „Kalwarianka” oraz Prezesami Izb Rzemieślniczych: Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie, Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, Beskidzkiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku Białej, Izby Rzemieślniczej w Tarnowie pod patronatem Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rzemiosła i Przedsiębiorczości do Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej w dniu 8 września 2018 r.( sobota)
Czytaj więcej

Jakie zmiany czekają stażystów i pracodawców w 2019 roku

PrawoPracyUproszczenie przepisów w zakresie zatrudniania stażystów oraz wprowadzenie sankcji dla pracodawcy w przypadku niedotrzymania obowiązku zatrudnienia absolwenta stażu – to niektóre ze zmian, które pojawiły się w projekcie ustawy o rynku pracy. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Czytaj więcej

Zapłata w podzielonej płatności części kwoty z faktury

infoZapłata kwoty podatku VAT wykazanej w fakturze przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności może obejmować zarówno całą kwotę podatku, jak i jej dowolną część. To podatnik decyduje jaką część kwoty podatku wykazanej na fakturze chce uregulować przy zastosowaniu tego mechanizmu. Czytaj więcej

Zmiany w zasadach wystawiania faktur i paragonów 2018

4170706c69636174696f6e5c456e746974795c496e666f726d6174696f6e_image_52769_136373Trwają prace nad nowelizacją ustawy o VAT i niektórych innych ustaw. Przewiduje ona zmiany w wystawianiu faktur i paragonów. Zbieranie paragonów okaże się nieprzydatne, jeśli nie znajdzie się na nich NIP nabywcy. Obecnie zdecydowana większość kas nie jest w stanie go wydrukować. Z kolei sama wymiana urządzeń na nowsze może potrwać nawet kilka miesięcy. Czytaj więcej

Mały ZUS dla małych firm od 2019 r. – rząd przyjął projekt

zusRada Ministrów przyjęła projekt tzw. małego ZUS-u dla drobnych firm. Po zmianie będą one mogły płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu stawki na ubezpieczenia społeczne. Z nowych rozwiązań ma skorzystać ok. 200 tys. firm, co ma przynieść im oszczędności w kwocie ok. 1,5 mld zł. Czytaj więcej

Uwaga- fałszywe e-maile o zwrocie podatku

infoMinisterstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi e-mailami z informacją o „zwrocie podatku”. Rozsyłana wiadomość nie pochodzi z Ministerstwa Finansów. Nie należy otwierać ani wiadomości, ani załącznika, który zawiera złośliwy kod. Poniżej przykładowa treść fałszywej wiadomości dot. „zwrotu podatku”  z  zachowaniem składni, interpunkcji i ortografii: Czytaj więcej

Informacja dla absolwentów Gimnazjum

infoJesteś absolwentem Gimnazjum? planujesz kontynuować naukę w szkole zawodowej? kilka ważnych informacji dla Ciebie!

Krok 1. Wybór Mistrza Szkolącego- przygotowania musisz rozpocząć od wyboru mistrza szkolącego w zawodzie, którego chcesz się uczyć i wykonywać w przyszłości, jeśli jeszcze nie wybrałeś konkretnego miejsca na naukę zawodu, zgłoś się do Biura Cechu – Pomożemy!

Czytaj więcej

Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła na Jasną Górę

logoW dniu 24 czerwca br., pod hasłem „Oblubienico Ducha Świętego wspieraj Rzemiosło w służbie Ojczyzny” odbędzie się XXXVII Pielgrzymka Rzemiosła na Jasną Górę. W tym roku organizatorem pielgrzymki jest Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu. Szczególny charakter tej uroczystości podkreślony będzie elementami upamiętniającymi 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Czytaj więcej

Minimalne wynagrodzenie w 2019 r. w wysokości 2250 zł

szybka-pozyczka1Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponuje podniesienie minimalnego wynagrodzenia w 2019 r. do 2250 zł i stawki godzinowej do 14,7 zł – poinformował w piątek PAP wiceminister tego resortu Stanisław Szwed. Czytaj więcej

Uwaga na oszustwa związane z RODO

infoMinisterstwo Cyfryzacji zwraca uwagę na konieczność zachowania najwyższej ostrożności w reagowaniu na wszelkie otrzymywane wiadomości związane z dostosowaniem do RODO. Z informacji, jakie otrzymało ministerstwo wynika, że obok licznych wiadomości informujących Państwa o przetwarzaniu danych osobowych są również takie, które mogą być ukierunkowane na oszustwa. 

Czytaj więcej

Elektroniczne zwolnienia lekarskie od 1 grudnia

infoPrezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która przesuwa termin obowiązywania elektronicznych zwolnień lekarskich e-ZLA na 1 grudnia. Oznacza to, że tradycyjne, papierowe zwolnienia będzie można wystawiać tylko do 30 listopada 2018 roku. Czytaj więcej