EGZAMIN CZELADNICZY W ZAWODZIE FRYZJER

Informujemy, iż etap praktyczny egzaminu czeladniczego w zawodzie fryzjer
odbędzie się 22 maja 2018 roku o godzinie 9.00
w sali szkoleniowej Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
w Andrychowie, ul Krakowska 130

aktualności

Informacja dla uczniów przystępujących do egzaminu czeladniczego

infoInformujemy, iż wszyscy uczniowie praktycznej nauki zawodu, przystępujący do egzaminu czeladniczego w 2018 roku powinni posiadać w dniu egzaminu praktycznego ważne badania lekarskie.

Uwaga na oferty i wymuszenia związane z RODO

wIm bliżej do 25 maja 2018 r., czyli dnia rozpoczęcia stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tym częściej do firm i instytucji kierowane są oferty skorzystania z różnego rodzaju usług, przygotowujących je do osiągnięcia zgodności z RODO. Czytaj więcej

Wiele nowych obowiązków dla przedsiębiorców

info2018 rok to rekordowa skala zmian prawnych dla przedsiębiorców. Od tego roku obowiązkiem prowadzenia rejestru elektronicznego w postaci JPK zostali objęci, po dużych i średnich, także mali przedsiębiorcy. Również sprawozdania do KRS będą musiały być przekazywane w formie elektronicznej. W kolejnych miesiącach firmy czeka również wdrożenie przepisów, które mają uszczelnić system podatku VAT, a także zmiany w raportowaniu leasingu. Nowe przepisy oznaczają konieczność zmian organizacyjnych w firmach oraz dostosowanie systemów IT. Czytaj więcej

INFORMACJA

Informujemy, iż w dniach
od 30.04.2018 do 4.05.2018
Biuro Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie
będzie nieczynne.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

RODO 2018: Firmy bez okresu przejściowego

imagesRODO wprowadza nowe obowiązki dla wszystkich firm i podmiotów, które gromadzą i przetwarzają dane o klientach. Nowe przepisy zaczną obowiązywać już 25 maja 2018 r. Nie wszystkie firmy zdążyły przygotować się do zmian. 

Czytaj więcej

Niewiele czasu na złożenie PIT-a

pit30 kwietnia mija termin rozliczenia podatków i przysługujących ulg. Rodzice i opiekunowie mogą oszczędzić ponad 1,1 tys. zł przy jednym dziecku, na 760 zł mogą zaś liczyć użytkownicy internetu, choć nie wszyscy. Od podatku można też odliczyć darowizny kościelne czy na organizacje użytku publicznego. Z ulgi skorzystają też krwiodawcy. Coraz częściej wykorzystujemy też możliwość odliczenia wpłat na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego. W zależności od progu podatkowego oszczędności mogą wynieść nawet 1,7 tys. zł. Czytaj więcej

Nowy członek cechu

logoW gronie członków Cechu serdecznie witamy: 
Pana ADAMA JANUS prowadzącego
FIRMĘ BLACHARSTWO I MECHANIKA SAMOCHODOWA – ADAM JANUS, PORĘBA WIELKA UL. WADOWICKA 121

Życzymy udanej współpracy!

Ulga na start od 30 kwietnia 2018 r. – zwolnienie ze składek ZUS

zusOd 30 kwietnia 2018 r. przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowej ulgi na start, tj. zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze sześć miesięcy działalności. Jednakże zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne nie zwalnia z obowiązku opłacania składek zdrowotnych Czytaj więcej

Fałszywe e-maile z informacją o terminie i wysokości zwrotu podatku PIT

wMinisterstwo Finansów ostrzega przez wiadomościami e-mail, masowo wysyłanymi na skrzynki pocztowe podatników, dotyczącymi „zwrotu pieniędzy za ostatni rachunek podatkowy”. Ministerstwo Finansów oraz urzędy skarbowe informują, że nie są autorami napływających wiadomości. Czytaj więcej

Ulga na start zacznie obowiązywać 30 kwietnia

info30 marca w Dzienniku Ustaw opublikowano pakiet ustaw dotyczących tzw. Konstytucji Biznesu, w tym Prawo Przedsiębiorców. Ponieważ ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Ustaw – ulga na start w ZUS skierowana dla młodych przedsiębiorców zacznie obowiązywać 30 kwietnia. Czytaj więcej

Od kwietnia zmiana wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe

zusZUS informuje, że 1 kwietnia 2018 r. wchodzą w życie zmiany przepisów określających obowiązujące wysokości stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe. Płatnicy składek, którzy samodzielnie ustalają wysokość stopy procentowej tej składki, zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, powinni przed przekazaniem dokumentów rozliczeniowych za kwiecień 2018 r. zweryfikować wysokość stopy procentowej składki, ustalonej dla grupy działalności, wg PKD.

Czytaj więcej

Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych za okres marzec – maj 2018

1525042-podatki-657-323Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2017 r. wyniosło – 4.516,69 zł. (Mon. Pol. z 2018 r. poz. 181). Czytaj więcej

Ułatwienia w przekazywaniu firm rodzinie

ZRP logoZwiązek Rzemiosła Polskiego otrzymał do konsultacji rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby. Według ZRP proponowana zmiana wychodzi naprzeciw oczekiwaniom firm rodzinnych i zdecydowanie ją popiera. Czytaj więcej

wielkanoc 2018

Do 3 kwietnia czas na złożenie ZUS ZSWA

zusTylko do 3 kwietnia przedsiębiorcy mają czas na złożenie deklaracji ZUS ZSWA. Obowiązek ten ciąży na przedsiębiorcach, którzy w 2017 roku zatrudniali pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze. Czytaj więcej

Jak przygotować się na RODO?

RODOTermin wejścia w życie unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) zbliża się wielkimi krokami. Zapewnienie zgodności z nowymi przepisami wymaga od firm podjęcia szeregu działań dostosowawczych. Pojawiają się więc pytania o to, czy jest jakiś prosty, uniwersalny sposób na to, by od 25 maja 2018 r. działać zgodnie z rozporządzeniem? 

Czytaj więcej

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW CECHU

ZAPRZarząd Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie zaprasza na sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 19 marca (poniedziałek) 2018r. o godz. 9.30 w świetlicy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie przy ul. Krakowskiej 130 /I termin/. W przypadku braku wymaganej statutowej liczby członków, zwołuje się zebranie w II terminie dniu 19 marca (poniedziałek) 2018r. o godz. 10.00 bez względu na liczbę obecnych.

Czytaj więcej

Do końca maja ZUS wyśle pisma do zadłużonych firm

zusNowy sposób przelewów do ZUS w 2018 roku ujawnił, że spora grupa płatników ma zaległości w ZUS. Do końca maja trafią do nich pisma informujące o stanie zadłużenia oraz utracie prawa do zasiłku chorobowego, opiekuńczego czy macierzyńskiego. Czytaj więcej

ZUS nie zapłaci „chorobowego” zadłużonym przedsiębiorcom

zus„Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie wpłaty przedsiębiorcy wysyłają na oddzielne, indywidualne dla każdej firmy konta w ZUS. Okazuje się, że przelewy z zadłużonych firm idą w pierwszej kolejności na pokrycie najstarszych zaległości. A to ma wpływ na wypłaty kwot za zwolnienia chorobowe” – cytujemy za portalem Money.pl. Czytaj więcej

Ulga prorodzinna za 2017 rok również na pełnoletnie dzieci

pitPodatnicy w rocznym rozliczeniu PIT za 2017 rok po raz kolejny mają możliwość odliczania od podatku ulgi z tytułu wychowywania dzieci. Warto pamiętać, że ulga ta przysługuje również na dzieci dorosłe po ukończeniu 18 r.ż.

Konkursy unijne czekają na przedsiębiorców

baner-dotacjeMinisterstwo Inwestycji i Rozwoju zamieściło na swojej stronie informacje o konkursach, z których jeszcze w lutym mogą skorzystać przedsiębiorcy. W tym miesiącu otwiera się 15 nowych konkursów, a 51 już trwa. Pieniądze unijne można pozyskać na inwestycje w innowacje, na projekty badawczo-rozwojowe, a także z zakresu efektywności energetycznej lub zdrowia.  Czytaj więcej

Egzamin sprawdzający w zawodzie fryzjer

egzaminW dniu 25 lutego br. (niedziela), o godzinie 12.00 w świetlicy naszego Cechu odbędzie się Egzamin Sprawdzający – Praktyczny dla uczniów klas drugich w zawodzie Fryzjer.

 

PRZYPOMINAMY:
– etap praktyczny egzaminu polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych,
– kandydat wykonuje zadania pod nadzorem co najmniej dwóch członków zespołu egzaminacyjnego,
– każde zadanie oceniane jest przez zespół egzaminacyjny (komisja),
– członkowie zespołu egzaminacyjnego dokonują oceny zadań, stosując kryteria zatwierdzone przez izbę rzemieślniczą,
– do wykonania zadań niezbędne są m.in.: na dziale damskim jedna główka treningowa lub jeden model; na dziale męskim jeden model lub jedna główka treningowa (tj. dwie główki treningowe lub dwa modele).

Czytaj więcej

Czas archiwizacji akt pracowniczych

infoPrezydent podpisał ustawę dotyczącą elektronizacji i krótszego okresu przechowywania akt pracowniczych. Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2019 r. – Ustawa ma dwa założenia. Po pierwsze, pracodawcy będą przechowywać akta pracownicze krócej: 10, zamiast obecnych 50 lat. Po drugie, będą mogli prowadzić taką dokumentację w postaci elektronicznej, co jest wyjściem naprzeciw trwającej już w biznesie cyfrowej transformacji – wyjaśnia wiceminister przedsiębiorczości i technologii Mariusz Haładyj. Czytaj więcej

Drobne usługi bez rejestrowania

prawoUstawa Prawo przedsiębiorcy, nad którą pracuje obecnie rząd, wprowadza definicję działalności nierejestrowanej. Według nowych przepisów osoba fizyczna nie będzie musiała zgłaszać działalności gospodarczej, jeżeli jej przychód nie przekroczy połowy minimalnego wynagrodzenia, czyli kwoty 1050 zł. Nie oznacza to jednak, że takie rozwiązanie będzie obowiązkowe. Decyzja o założeniu własnej firmy będzie dobrowolna, niezależna od wysokości uzyskiwanych przychodów. Czytaj więcej

Wysokość składki zdrowotnej w 2018 r.

zusZakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że najniższa podstawa wymiaru składki oraz kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne  w 2018 r. dla niektórych grup ubezpieczonych uległa zmianie.

Czytaj więcej

Przewodnik po RODO dla przedsiębiorców

infoDla małych i średnich przedsiębiorców Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało  prosty i przyjazny przewodnik, który pomoże sprawnie poruszać się po meandrach nowego prawa ochrony danych osobowych, które będzie obowiązywać już od 25 maja 2018 roku.

Dowiecie się Państwo z niego:
– jakie obowiązki będą mieli przedsiębiorcy,
– co zmieni się w sposobie ochrony danych osobowych,
– jak przygotować firmę do stosowania nowych przepisów. Czytaj więcej

Sejm uchwalił 6-miesięczny okres zwolnienia ze składek ZUS dla młodych firm

zusMłodzi przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Zmiana ta została przyjęta przez Sejm w ramach tzw. Konstytucji Biznesu na ostatnim posiedzeniu. Czytaj więcej

Prezydent podpisał ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele

prawoUstawa z 10 stycznia 2018 r., jako zasadę, wprowadza zakaz handlu i wykonywania czynności związanych z handlem oraz zakaz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele i święta w placówkach handlowych. Analogiczne zakazy ustawa wprowadza odnośnie prowadzenia handlu po godzinie 14.00 w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy. Czytaj więcej

Szkolenia za bony

g7443mNawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera”, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Szansę na otrzymanie dofinansowania w formie bonów otrzymają wszyscy uczestnicy projektu, którzy spotkają się z doradcą zawodowym i wraz z nim określą jakich szkoleń potrzebują.  Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie : https://www.pociagdokariery.pl

Czytaj więcej

Opłaty za egzaminy zawodowe – nowe stawki

ZRP logoIzby rzemieślnicze, na a podstawie art. 3 ust. 3g ustawy o rzemiośle pobierają opłaty za egzaminy: czeladniczy, mistrzowski i sprawdzający. Opłaty te służą finansowaniu całego procesu walidacji, tj. od zorganizowania przez izbę rzemieślniczą komisji egzaminacyjnych do zabezpieczania zasobów archiwalnych powstałych w wyniku przeprowadzonych egzaminów.  Stawki opłat za egzaminy zostały ustalone w stałych wielkościach procentowych obowiązujących wszystkie izby rzemieślnicze tj. odpowiednio za egzamin; mistrzowski – 30 % ,  czeladniczy – 15 %,  sprawdzający – 5 %, liczone od podstawy stanowiącej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Czytaj więcej

ZAPROSZENIE

OPLATEK2018

Urząd skarbowy rozliczy roczny PIT

pitWszyscy podatnicy, którzy składają roczne zeznania na formularzu PIT-37, mogą liczyć na wsparcie administracji skarbowej. Wystarczy, że złożą krótki wniosek PIT-WZ, a urząd skarbowy wypełni za nich deklarację podatkową. Dzięki złożeniu prostego wniosku PIT-WZ (czyli wniosku o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy) sama administracja skarbowa sporządzi dla podatnika roczne rozliczenie podatku na formularzu PIT-37.

Czytaj więcej

Wysokość składki zdrowotnej w 2018 r.

infoZnana jest już wysokość składki zdrowotnej w okresie od stycznia do grudnia 2018 r. Ile wynosi ubezpieczenie zdrowotne i jaką kwotę od podatku ma prawo odliczyć przedsiębiorca w 2018 r.?
Główny Urząd Statystyczny opublikował w dniu 17 stycznia 2018 r. wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku za czwarty kwartał 2017 roku. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło zatem 4739,91 zł. Podstawę do wyliczenia składki zdrowotnej stanowi 75 % tej sumy, czyli kwota 3554,93 zł.  Czytaj więcej

Zakaz handlu w niedziele od 1 marca 2018 – wyjątki

CROd 1 marca 2018 co do zasady w dwie niedziele w miesiącu będzie obowiązywał zakaz handlu w placówkach handlowych. Zakaz będzie z roku na rok rozszerzany i w 2020 obejmie już wszystkie niedziele. Od tego zakazu przewidziane są jednak liczne wyjątki. Zobacz kogo nie obejmie zakaz. Czytaj więcej

Najważniejsze zmiany w 2018 roku

infoPoczątek roku niesie ze sobą sporo zmian w polityce rodzinnej, polityce społecznej i polityce zatrudnienia. W praktyce oznacza to m.in. wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych. Z 1 stycznia została wprowadzona e-składka i wzrosła kwota świadczenia pielęgnacyjnego. Od marca czeka nas również waloryzacja rent i emerytur. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany.  Czytaj więcej

Zimowe Igrzyska Uczniów Rzemiosła

Igrzyska 1 Czytaj więcej

Podwyżka płacy minimalnej

1525042-podatki-657-323Od 1 stycznia 2018 roku pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie za pracę czeka kolejna podwyżka. Płaca minimalna wyniesie wtedy 2100 złotych. To o 5% i jednocześnie o 100 złotych więcej niż obecnie. Z początkiem roku wzrośnie też minimalna stawka godzinowa z 13 do 13,70 zł dla określonych umów cywilnoprawnych. Czytaj więcej

Pożegnanie

kirW  dniu 29 grudnia 2017 roku  w wieku 62 lat odszedł
Ś.P. ANDRZEJ BORKOWSKI  
wieloletni Dyrektor Beskidzkiej Izby Rzemiosła  
i Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej .
Msza żałobna  odbędzie się w dniu 03 stycznia ( środa ) o godz. 11.00  w  Katedrze pw. Św. Mikołaja 
 w Bielsku-Białej, po czym nastąpi odprowadzenie urny z prochami  na cmentarz parafialny
przy ulicy Grunwaldzkiej.

ZAPROSZENIE

logoZarząd Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie zaprasza wszystkich byłych i obecnych członków Cechu, pracowników oraz sympatyków rzemiosła na Mszę Świętą w intencji Rzemiosła, która odbędzie się 30 grudnia br. /sobota/ o godzinie 8.00 w Kościele Parafialnym pw. Św. Macieja w Andrychowie.

Nowe składki ZUS przedsiębiorców w 2018 r.

zusW 2018 roku zmieni się wysokość stawki ZUS dla przedsiębiorców. W porównaniu z rokiem 2017 łącznie składki wzrosną o ponad 100 zł. Ile wyniosą składki preferencyjne (tzw. mały ZUS)?  Nowy rok niesie nie tylko zmiany dla etatowców otrzymujących minimalne wynagrodzenie, ale i dla przedsiębiorców. Zmienia się wartość bazowa, od której naliczane są składki dla osób prowadzących działalność.

Czytaj więcej

Zyczenia_2017

Zmienia się wysokość płacy minimalnej

infoOd 1 stycznia 2018 r. zmienia się wysokość płacy minimalnej dla pracowników zatrudnionych na pełnym etacie. Będzie o 100 zł wyższa od obecnej i wyniesie 2100 zł na podstawie rozporządzeniu Rady Ministrów z 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. Pracodawcy muszą pamiętać, że pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze nie można zapłacić mniej niż narzucone wynagrodzenie minimalne. Czytaj więcej

Cechowe Spotkanie z Mikołajem

Mikolaj1Wzorem lat ubiegłych w niedzielę 3 grudnia w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie miało miejsce tradycyjne spotkanie z Świętym Mikołajem. Dla przybyłych maluchów  przygotowano spektakl widowiskowo – teatralny  pt. „Przygody Milusia i Miłasi” w wykonaniu Teatru „Kameleon” z Krakowa. Czytaj więcej

Nowy członek Cechu

logoW gronie rzemieślników – członków naszego Cechu serdecznie witamy: 
Pana MARKA MIŚKIEWICZ prowadzącego
SALON FRYZJERSKI „MM” MAREK MISKIEWICZ,
ŁĄCZANY, UL. ZAGRODA 36,
Tel. 506 281 922

Życzymy owocnej współpracy!!!

Wynagrodzenie młodocianych od 1.12.2017 do 28.02.2018

stolarzMłodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2017 r. wyniosło – 4.255,59 zł (Mon. Pol. z 2017 r. poz. 1012). Czytaj więcej

Komunikat w sprawie refundacji

ohp logoCentrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie zwraca się z prośbą o składanie wniosków pracodawców o zwrot poniesionych kosztów na refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanych wynagrodzeń. Do CEiPM wpływa coraz mniej wniosków „Refundowanych”. Może wystąpić sytuacja, iż z powodu braku wniosków mogą zostać nie wypłacone zaplanowane środki.

Dopingujemy pracodawców o możliwie szybkie składanie dokumentów i wniosków w celu ich załatwienia jeszcze w 2017 roku.

Rząd przyjął Konstytucję Biznesu

infoPakiet Konstytucji Biznesu to 5 ustaw, które odmienią rzeczywistość gospodarczą. To także kluczowy etap reformy prawa gospodarczego, zapowiedzianej w Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Filarem naszych propozycji jest ustawa Prawo przedsiębiorców. Zawarliśmy w niej rozwiązania systemowe, jak choćby przepisy dotyczące pewności prawa czy zasady relacji urzędnik – przedsiębiorca, ale także bardzo konkretne, np. swoisty pas startowy dla młodych firm” – powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki. Czytaj więcej

Dostałeś już nowy numer konta w ZUS? Ponad 450 tys. zwrotów z wysłanych listów

zusJeśli do tej pory nie dostałeś listu z ZUS z indywidualnym numerem konta składkowego, bez którego w styczniu 2018 roku nie opłacisz już składek ubezpieczeniowych, upewnij się, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma Twój aktualny adres. Albo sprawdź numer konta samodzielnie, online. Czytaj więcej

MIKOŁAJ 2017

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie podobnie jak w latach poprzednich organizuje Imprezę Mikołajkową  dla dzieci. W tym roku odbędzie się ona 3 grudnia /niedziela/ o godzinie 15.00 w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie. W programie przedstawienie dla dzieci „Przygody Milusia i Miłasi”, gry i zabawy oraz wręczenie prezentów przez Świętego Mikołaja. Koszt uczestnictwa wynosi 47 zł – w cenie paczka mikołajkowa.
Zgłoszenia przyjmujemy w Biurze Cechu w Andrychowie,
ul. Krakowska 130, tel, 33 875 48 62

Mikolaj 2017

Od Szkolenia do Zatrudnienia

OSZ_logoOśrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Andrychowie prowadzi nabór do projektu „Od Szkolenia do Zatrudnienia” w ramach Gwarancji dla młodzieży

Oferta skierowana
– do młodzieży w wieku 18-25 lat,
– nie uczącej się, nie pracującej,
– biernej zawodowo 
– chcącej zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe, podnieść lub zmienić swoje kwalifikacje zawodowe.
Czytaj więcej