Informacje o szkoleniach

Zapraszamy na szkolenia i kursy

Wszystkich mikroprzedsiębiorców zrzeszonych w naszym Cechu zapraszamy do udziału w szkoleniach i kursach organizowanych bezpłatnie przez Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie oraz firmę Transatlantyk z Krakowa. Szkolenia skierowane są do osób powyżej 45 roku życia, zatrudniających pracowników w ramach umowy o pracę.

W naszej ofercie znajdują się:
Szkolenia energetyczne
– Szkolenie dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń , instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających , przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną (URE) – G1 – uprawnienia elektryczne
– Szkolenie dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń wytwarzających , przetwarzających , przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne (URE) – G2 – uprawnienia cieplne
– Szkolenie dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających ,przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe (URE) – G3 – uprawnienia gazowe
Szkolenia ogólnobudowlane
– Szkolenia na obsługę dźwigów towarowo – osobowych
– Szkolenia na konserwację dźwigów towarowo – osobowych
– Szkolenia na obsługę suwnic
– Szkolenia na konserwację suwnic
– Szkolenia na obsługę żurawi
– Szkolenia na konserwację żurawi
– Szkolenia na obsługę wciągarek i wciągników
– Szkolenia na konserwację wciągarek i wciągników
– Szkolenia na obsługę podestów ruchomych
– Szkolenia na konserwację podestów ruchomych
– Szkolenie na obsługę wózków jezdniowych
– Szkolenie na konserwację wózków jezdniowych
– Kurs obsługi zawiesi hakowych
– Szkolenie na obsługę układnic do składowania ładunków w magazynach
– Szkolenie na konserwację układnic do składowania ładunków w magazynach
Szkolenia fryzjerskie i kosmetyczne:
– Szkolenie : upięcia i koki – 1 dniowe
– Szkolenie: upięcia i koki – 2 dniowe
– Szkolenie: koloryzacja – 1 dniowe
– Szkolenie: koloryzacja – 2 dniowe
– Szkolenie: nowe trendy w strzyżeniu – 1 dniowe
– Szkolenie: nowe trendy w strzyżeniu – 2 dniowe
– Stylizacja paznokci – 1 lub 2 dniowe
– Przedłużanie i zagęszczanie rzęs – 1 dniowe
– Przedłużanie włosów – 1 dniowe
Szkolenia BHP dla właścicieli oraz pracowników przedsiębiorstw
Kursy językowe:
– Język angielski – General English – 120 g
– Język angielski branżowy – 40 godzin
– Język niemiecki – 120 godzin
– Język niemiecki branżowy – 40 godzin
Kursy z zakresu doradztwa podatkowego
Bliższych informacji na temat oferowanych szkoleń udzielają pracownicy Biura Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie, ul. Krakowska 130, tel 33 875 48 62.

INFORMACJA

Przypominamy, że w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania ( Dz. U. nr 53, poz. 472 ) pracodawcy zobowiązani zostali do poinformowania odpowiednich podmiotów o zawarciu z młodocianymi umów o pracę w celu przygotowania zawodowego. O zawarciu umowy, o której mowa, pracodawca zawiadamia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego.
W tym celu należy złożyć do stosownego Urzędu Miasta/Gminy zawiadomienie oraz kserokopię umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zwartej z młodocianym.

nauka zawodu

Kwestie nauka zawodu prowadzi:
Dział szkolenia – nauka zawodu – 033/8754862, 509 373 229

O nauce zawodu w Cechu

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie stara się brać jak największy udział w przebiegu przygotowania zawodowego młodocianych zatrudnionych w naszych zakładach rzemieślniczych. Nasza działalność w tym kierunku rozpoczyna sie już w momencie kiedy wysyłamy do szkół gimnazjalnych informacje gdzie i w jakim zawodzie uczniowie mogą podjąć kształcenie. Kolejno za naszym pośrednictwem uczniowie spisują ze swoimi mistrzami szkolącymi umowę o praktyczną nauke zawodu. Ponadto jesteśmy w stałym kontakcie ze szkołami w których uczą się młodociani. Wsółpracujemy z kierownikiem szkolenia praktycznego z Zespołu Szkół nr 2 w Andrychowie. Za jego pośrednictwem uzyskujemy informacje o wynikach w nauce jak również o frekwencji uczniów. Jeżeli sytuacja ucznia w szkole jest niepokojąca, kontaktujemy się z mistrzem szkolącym, który stara się wpłynąć na swojego ucznia. Ma to na celu uświadomienie uczniom, iż równie ważna jest praktyczna nauka zawodu jak i teoria.

Jeżeli któryś z uczniów nie wykazuje chęci kształcenia w formie szkolnej staramy się mu zaproponować inną formę kształcenia. Bywa również, że rozwiązujemy spory pomiędzy uczniami a mistrzami szkolącymi.
Czytaj więcej