kursy i szkolenia

Zapraszamy na szkolenia i kursy

Wszystkich mikroprzedsiębiorców zrzeszonych w naszym Cechu zapraszamy do udziału w szkoleniach i kursach organizowanych bezpłatnie przez Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie oraz firmę Transatlantyk z Krakowa. Szkolenia skierowane są do osób powyżej 45 roku życia, zatrudniających pracowników w ramach umowy o pracę.

W naszej ofercie znajdują się:
Szkolenia energetyczne
– Szkolenie dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń , instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających , przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną (URE) – G1 – uprawnienia elektryczne
– Szkolenie dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń wytwarzających , przetwarzających , przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne (URE) – G2 – uprawnienia cieplne
– Szkolenie dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających ,przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe (URE) – G3 – uprawnienia gazowe
Szkolenia ogólnobudowlane
– Szkolenia na obsługę dźwigów towarowo – osobowych
– Szkolenia na konserwację dźwigów towarowo – osobowych
– Szkolenia na obsługę suwnic
– Szkolenia na konserwację suwnic
– Szkolenia na obsługę żurawi
– Szkolenia na konserwację żurawi
– Szkolenia na obsługę wciągarek i wciągników
– Szkolenia na konserwację wciągarek i wciągników
– Szkolenia na obsługę podestów ruchomych
– Szkolenia na konserwację podestów ruchomych
– Szkolenie na obsługę wózków jezdniowych
– Szkolenie na konserwację wózków jezdniowych
– Kurs obsługi zawiesi hakowych
– Szkolenie na obsługę układnic do składowania ładunków w magazynach
– Szkolenie na konserwację układnic do składowania ładunków w magazynach
Szkolenia fryzjerskie i kosmetyczne:
– Szkolenie : upięcia i koki – 1 dniowe
– Szkolenie: upięcia i koki – 2 dniowe
– Szkolenie: koloryzacja – 1 dniowe
– Szkolenie: koloryzacja – 2 dniowe
– Szkolenie: nowe trendy w strzyżeniu – 1 dniowe
– Szkolenie: nowe trendy w strzyżeniu – 2 dniowe
– Stylizacja paznokci – 1 lub 2 dniowe
– Przedłużanie i zagęszczanie rzęs – 1 dniowe
– Przedłużanie włosów – 1 dniowe
Szkolenia BHP dla właścicieli oraz pracowników przedsiębiorstw
Kursy językowe:
– Język angielski – General English – 120 g
– Język angielski branżowy – 40 godzin
– Język niemiecki – 120 godzin
– Język niemiecki branżowy – 40 godzin
Kursy z zakresu doradztwa podatkowego
Bliższych informacji na temat oferowanych szkoleń udzielają pracownicy Biura Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie, ul. Krakowska 130, tel 33 875 48 62.