Szkolenie BHP dla uczniów praktycznej nauki zawodu i pracowników

7 września 2018r., Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie organizuje szkolenie okresowe z zakresu BHP dla wszystkich nowo zatrudnionych pracowników oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy. Informacje i zapisy w Biurze Cechu.

INFORMACJA

Przypominamy, że w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania ( Dz. U. nr 53, poz. 472 ) pracodawcy zobowiązani zostali do poinformowania odpowiednich podmiotów o zawarciu z młodocianymi umów o pracę w celu przygotowania zawodowego. O zawarciu umowy, o której mowa, pracodawca zawiadamia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego.
W tym celu należy złożyć do stosownego Urzędu Miasta/Gminy zawiadomienie oraz kserokopię umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zwartej z młodocianym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>