Rzemieślnik Roku 2015

konkurs logo
 
Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie ogłasza konkurs RZEMIEŚLNIK ROKU 2015 CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ANDRYCHOWIE.
Celem konkursu jest identyfikacja i promocja lokalnych produktów rzemieślniczych dostarczanych na terenie Andrychowa i okolic z wyróżnieniem ich wytwórcy lub usługodawcy oraz wzrost znaczenia rzemiosła na terenie gminy.

W konkursie uczestniczyć może każda „firma” – punkt usług, sklep, lokal gastronomiczny bądź rzemieślnik. Zgłoszeń do konkursu dokonywać mogą klienci oceniający poziom świadczonych usług jak również sami przedsiębiorcy, wskazując swoją firmę. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy, dostępny w Biurze Cechu, Andrychów ul. Krakowska 130, a także na stronie www.cechandrychow.pl.
Dopuszcza się możliwość przesłania wypełnionego i podpisanego formularza w formie skanu elektronicznie na adres: kontakt@cechandrychow.pl.
Formularz konkursowy do pobrania tutaj

Regulamin konkursu Rzemieślnik Roku 2015 Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości