Dla młodocianego umowa na czas nieokreślony

Do umów zawieranych z młodocianymi w celu przygotowania zawodowego stosuje się przepisy dotyczace umów zwieranych na czas nieokreślony, z modyfikacjami przewidzianymi przez przepisy dotyczace zatrudnienia młodocianych. Co do zasady, umowy o pracę z młodocianymi mają charakter umów bezterminowych.

Odstępstwo od tej ustawy przewidziane jest w paragrafie 9 rozporządzenia Rady Ministrów wprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Na jego podstawie pracodawca zatrudniający w celu nauki zawodu młodocianych w liczbie większej niż to wynika z jego potrzeb, może zawierać z tymi młodocianymi umowy na czas określony. Nie może on być przy tym krótszy niż okres nauki zawodu wymagany do przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł czeladnika. Po zakończeniu przygotowania zawodowego umowa zawarta w celu odbycia przygotowania zawodowego go nie kończy się, ale ulega przekształceniu z mocy samego prawa w umowę zawartą na czas nieokreślony.
Pracodawca który zatrudnia pracownika młodocianego jest zobowiązany wykonać w stosunku do niego obowiązek wynikający z art. 29 paragraf 3 KP, nakładający na pracodawcę obowiązek powinnośc sporządzeni i przedstawienia nowo zatrudnionemu pracownikowi Informacji dodatkowej o warunkach zatrudnienia.

4 Odpowiedzi na Dla młodocianego umowa na czas nieokreślony

  • Kory mówi:

    Apostei no Cancellara e nao me desiludiu!E um canhao este homem nos cori-anrelogios.Desiludtu-me o Brajkovic e o Larsson e surpreendeu-me o Millar e o Porte.Rogers parece-me confirmaçao e nao revelaçao.Tony Martin penso que seria 2º se nao tivesse furado.

  • SÃ¥ skal datteren forkæles med barbapapa spillet og smølfe memospillet – smølferne er det absolut hotteste hjemme ved os pt. Og sÃ¥ en gang varm chokolade til mig <3

  • http://www./ mówi:

    I’ll have to check these guys out. I love me some VG metal. Although I’ll be impressed if I like them more than Powerglove. I view Powerglove as the gold standard for VG metal.

  • http://www./ mówi:

    I’m so tired of the current Bears regime (Angelo/Lovie) that a part of me wants them to go 3-13 and guarantee they clean house.Of course if they go 13-3 strike this from the record.=================================================================same here…same here.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.