Historia CRRP w Andrychowie

Tradycje rzemieślnicze na terenie Andrychowa i okolicznych gmin sięgają XII wieku. Powstanie pierwszych cechów przypada na wiek XVIII – w 1741 roku na mocy przywilejów króla Augusta II powołano cechy stolarzy, stelmachów, kowali i ślusarzy. W 1768 roku powstaje Cech Piekarzy, a po lokacji miasta – Cech Krawców.

W 1778 roku cesarzowa Maria Teresa dla rzemieślników z poddanych sobie terenów, a więc także andrychowszczyzny, wydała “ Uniwersał ” , w którym zawarte zostały zasady prawne i porządek moralny rzemiosła. Przepisy dotyczyły uczniów, czeladników, mistrzów i nawet wdów po rzemieślnikach, regulowały także zasady zebrań (zwanych wówczas schadzkami). Można by go więc uznać za pierwszą ustawę o rzemiośle.

Po II wojnie światowej rzemieślnicy Andrychowa i okolic tylko przez pięć lat cieszyli się własnym, niezależnym cechem, bowiem decyzją polityczną w roku 1950 cechy oparto o struktury powiatowe. W roku 1948 ufundowano sztandar cechowy, który do dziś służy jako główne insygnium.

6 stycznia 1985 roku uchwałą Rady Izby Rzemieślniczej w Bielsku – Białej reaktywowano działalność Cechu Rzemiosł Różnych w Andrychowie. Starszym Cechu od tego dnia był Pan Marian Karabinowicz. 21 czerwca 1985 roku Marian Karabinowicz otrzymał godność honorowego Starszego Cechu a funkcje po nim objął Jan Paleczny. Cech zrzeszał wówczas około 700 członków. W 10 rocznicę ufundowano nowy sztandar cechowy. Po zniesieniu obowiązku przynależności do organizacji szeregi członków systematycznie malały. Rzemiosło reprezentowane jest przez 14 branż. Mistrzowie zrzeszeni w Cechu szkolą ogółem 300 uczniów i zatrudniają ok. 380 pracowników. Od 2002 roku Cech przyjął nazwę Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości przyjmując w swoje szeregi także przedsiębiorców spoza rzemiosła.

Walne Zgromadzenie Członków Cechu w dniu 19 marca 2005 roku przyniosło wiele zmian w dotychczasowej działalności organizacji. Wybrano Nowy Zarząd Cechu, który podjął decyzje o wprowadzeniu istotnych zmian w zarządzaniu, rozszerzeniu współpracy pomiędzy Cechem a innymi organizacjami samorządowymi i gospodarczymi naszego regionu. Reaktywowano również działalność Komisji Branżowych , które wedle zaistniałej sytuacji gospodarczej oraz wstąpienia Polski w struktury Unii Europejskiej wspomaga działalność poszczególnych branż.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.