O nauce zawodu w Cechu

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie stara się brać jak największy udział w przebiegu przygotowania zawodowego młodocianych zatrudnionych w naszych zakładach rzemieślniczych. Nasza działalność w tym kierunku rozpoczyna sie już w momencie kiedy wysyłamy do szkół gimnazjalnych informacje gdzie i w jakim zawodzie uczniowie mogą podjąć kształcenie. Kolejno za naszym pośrednictwem uczniowie spisują ze swoimi mistrzami szkolącymi umowę o praktyczną nauke zawodu. Ponadto jesteśmy w stałym kontakcie ze szkołami w których uczą się młodociani. Wsółpracujemy z kierownikiem szkolenia praktycznego z Zespołu Szkół nr 2 w Andrychowie. Za jego pośrednictwem uzyskujemy informacje o wynikach w nauce jak również o frekwencji uczniów. Jeżeli sytuacja ucznia w szkole jest niepokojąca, kontaktujemy się z mistrzem szkolącym, który stara się wpłynąć na swojego ucznia. Ma to na celu uświadomienie uczniom, iż równie ważna jest praktyczna nauka zawodu jak i teoria.

Jeżeli któryś z uczniów nie wykazuje chęci kształcenia w formie szkolnej staramy się mu zaproponować inną formę kształcenia. Bywa również, że rozwiązujemy spory pomiędzy uczniami a mistrzami szkolącymi.

Aby lepiej przygotować uczniów do egzaminu czeladniczego przeprowadzamy egzaminy próbne. Ponadto starając się im ułatwić załatwianie formalności związanych z egzaminem kompletujemy dokumentacje nizbędną do przystąpienia do egzaminu i dostarczamy ją do Izby Rzemieślniczej w Bielsku – Białej.

Sporządzamy dla naszych rzemieślników wnioski o przyznanie ulgi za wyszkolenie ucznia. Ponadto w ramach naszej działalności zbiorczo sporządzamy dokumentacje do refundacji kosztów kształcenia pracowników młodocianych i jesteśmy w stałym kontakcie z Małopolską Wojewódzką Komendą OHP w Krakowie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.