ANDRZEJKI 2008

Jak co roku nasza Zabawa Andrzejkowa odbyła się na sali w Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach. Huczna muzyka, dobre jedzenie i wspaniały humor, który dopisywał naszym gościom sprawiły, że wszyscy bawili się do białego rana.


2 Odpowiedzi na ANDRZEJKI 2008

 • This is thee perfect blօg foor anyone ѡhօ wisɦeѕ tօ fіnd
  օut aƄοuut thіѕ tοріс.
  Ⲩoᥙ гᥱaⅼіᴢе ɑ ᴡhοⅼе lοt iіtѕ aⅼmost tߋսɡҺ
  tⲟ aгfguе ѡіtһ yߋս (not tһat Ⅰ геallʏ woսⅼɗ ᴡant tо…ΗаHа).
  Ⲩοս ceгtаіnly рսt a
  neѡ ѕρіn οn a tορіс աɦіch
  ɦaѕ bᥱеn ᴡгіttᥱn ɑЬοսt fߋг mɑny yeaгs.
  Ꮐrеаt stսff,
  јust աоndeгful!

  Fᥱeⅼ frее tο suгf tο
  mу Ƅlοց … mobile markeitng

 • Fantastic web-site you have going here.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.