DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

Pracodawca, który zatrudnia młodocianego , może starać się o dofinansowanie kosztów jego kształcenia. Ważne jednak, aby zwrócił się o to przed upływem 3 miesięcy od dnia, w którym pracownik zakończył naukę zawodu.
Dofinansowanie przyznaje wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszania młodocianego pracownika.
UWAGA !
Związek Rzemiosła Polskiego przekazał treść informacji w sprawie uwarunkowań podatkowych, otrzymanego przez pracodawców zwrotu kosztów kształcenia pracowników młodocianych.
W stanie prawnym obowiązującym do 31.01.2009r – dofinansowanie kosztów kształcenia stanowiło przychód wolny od podatku dochodowego, zgodnie z ustawą o systemie oświaty była to dotacja celowa, dofinansowana z budżetu państwa a te na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są zwolnione od podatku.
W związku ze zmianą art. 70b ust. 8 ustawy o systemie oświaty – od lutego 2009r dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników dofinansowane jest ze środków Funduszu Pracy, zatem od tego dnia nie może już korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego.
Zmiana ta – praktycznie będzie miała wpływ na sytuację podatników opłacających zryczałtowany podatek dochodowy, bowiem w poprzednim stanie prawnym dofinansowanie nie skutkowało koniecznością zapłacenia podatku, obecnie niestety tak. Natomiast podatnicy opłacający podatek na zasadach ogólnych, wprawdzie przychód z tytułu dofinansowania rozpoznawali jako zwolniony od podatku, ale mieli obowiązek w tej samej wysokości korygować koszty uzyskania przychodów .

2 Odpowiedzi na DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.