Informacja dla absolwentów Gimnazjum

infoJesteś absolwentem Gimnazjum? planujesz kontynuować naukę w szkole zawodowej? kilka ważnych informacji dla Ciebie!

Krok 1. Wybór Mistrza Szkolącego- przygotowania musisz rozpocząć od wyboru mistrza szkolącego w zawodzie, którego chcesz się uczyć i wykonywać w przyszłości, jeśli jeszcze nie wybrałeś konkretnego miejsca na naukę zawodu, zgłoś się do Biura Cechu – Pomożemy!

Krok 2. Zgłoś się do wybranego Mistrza Szkolącego, poznaj specyfikę zawodu oraz warunki pracy, ustal wszystkie kwestie związane z praktyczną nauką zawodu, od Mistrza otrzymasz skierowanie na badania lekarskie w Przychodni Medycyny Pracy;

Krok 3. Wybierz konkretną szkołę zawodową w której będziesz mógł się uczyć w wybranym zawodzie;
Krok 4. Zabierz zaświadczenie lekarskie, świadectwo ukończenia gimnazjum i wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym zgłoś się do Biura Cechu aby podpisać umowę o praktyczną naukę zawodu z konkretnym rzemieślnikiem; 
Krok 5. Po podpisaniu umowy przez wybraną szkołę oraz Mistrza Szkolącego od 1 września stajesz się uczniem praktycznej nauki zawodu.