EGZAMIN CZELADNICZY W ZAWODZIE FRYZJER

Informujemy, iż etap praktyczny egzaminu czeladniczego w zawodzie fryzjer
odbędzie się 22 maja 2018 roku o godzinie 9.00
w sali szkoleniowej Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
w Andrychowie, ul Krakowska 130

Niższy wiek emerytalny od 1 października 2017 r.

emeryturaOd 1 października 2017 r. powszechny wiek emerytalny będzie niższy. Jeśli jesteś kobietą, będziesz mogła przejść na emeryturę, gdy skończysz 60 lat. Jeśli jesteś mężczyzną, będziesz mógł przejść na emeryturę, gdy skończysz 65 lat.
Kiedy ZUS przyzna Ci emeryturę

Złóż wniosek, aby ZUS mógł przyznać Ci emeryturę. Może to zrobić nie wcześniej niż od miesiąca, w którym otrzyma Twój wniosek. Możesz go złożyć najwcześniej 30 dni przed dniem, w którym ukończysz powszechny wiek emerytalny.

Od czego zależy wysokość Twojej emerytury

Sam możesz zdecydować, kiedy przejdziesz na emeryturę. Pamiętaj jednak, że jej wysokość zależy od:
– opłaconych i zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne,
– zwaloryzowanego kapitału początkowego
– średniego (statystycznego) dalszego trwania życia.

Oznacza to, że im dłużej pracujesz (płacisz składki), tym wyższą emeryturę otrzymasz.

Kiedy ZUS przyzna emeryturę minimalną

Jeśli Twoja emerytura będzie bardzo niska, ale Twój staż ubezpieczeniowy (czyli okresy składkowe i nieskładkowe) wyniesie:
– co najmniej 20 lat (do 30 września 2017 r. wymagany jest co najmniej 22-letni staż), jeśli jesteś kobietą,
– co najmniej 25 lat, jeśli jesteś mężczyzną,
– przyznana zostanie Ci emerytura minimalna. Od 1 marca 2017 r. wynosi ona 1000 zł.

Czy zachowasz Twoje prawa do świadczeń

Jeśli 1 października 2017 r. będziesz miał prawo do:
– świadczenia (zasiłku) przedemerytalnego,
– nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
– emerytury pomostowej,
– renty z tytułu niezdolności do pracy (przyznanej na okres do osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego lub na okres przypadający po dniu osiągnięcia tego wieku albo na trwałe),

to zachowasz je po wejściu w życie ustawy obniżającej wiek emerytalny. Pomimo to możesz ubiegać się o przyznanie emerytury – pod warunkiem, że:
– ukończyłaś 60 lat
– ukończyłeś 65 lat.

Szczegółowe informacje dotyczące zmian w przepisach emerytalnych od 1 października 2017 r znaleźć można na stronie www.zus.pl w sekcji Baza wiedzy, Świadczenia.

Źródło: www.zus.pl