EGZAMIN CZELADNICZY W ZAWODZIE FRYZJER

Informujemy, iż etap praktyczny egzaminu czeladniczego w zawodzie fryzjer
odbędzie się 22 maja 2018 roku o godzinie 9.00
w sali szkoleniowej Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
w Andrychowie, ul Krakowska 130

Nowy Prezes Związku Rzemiosła Polskiego

logoW dniu 21 czerwca br. Kongres Rzemiosła większością głosów (91 do 26 na 136 głosujących) zdecydował, że nowym prezesem Związku Rzemiosła Polskiego na kolejną 4 letnią kadencję został  dotychczasowy zastępca prezesa ZRP Jan Gogolewski, członek Zarządu Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemieślniczej z Bydgoszczy. Nowo wybrany prezes w swoim wystąpieniu podziękował za obdarzenie go zaufaniem w kwestii objęcia kierownictwa. Podkreślił, że będzie starał się aktywnie współpracować ze wszystkimi na rzecz poprawy sytuacji rzemiosła. Ma również nadzieje, że jego przyszłe działania przekonają do słuszności wyboru jego osoby na prezesa Związku Rzemiosła Polskiego nawet tych, którzy głosowali przeciwko niemu.
Prezes Jan Gogolewski podkreślił, że nie boi się wyzwań, które przed nim postawiono. Liczy na pomoc i wspólne działania zarządu w przygotowaniu strategii na 4 lata swojej kadencji. Ale przede wszystkim liczy na poparcie pracowników Związku Rzemiosła Polskiego, ponieważ to oni są najważniejszym systemem w zarządzaniu Związkiem. 

Podczas I posiedzenia Zarządu, które odbyło się po Kongresie wybrano dyrektora generalnego Związku Rzemiosła Polskiego. Stanowisko to objęła Edyta Doboszyńska, dyrektor zespołu Koordynacji Spraw Europejskich.


 

Prezes Jan Gogolewski od blisko 50 lat prowadzi działalność rzemieślniczą w branży spożywczej. Od 1969 r. jest właścicielem fabryki pracującej na najnowocześniejszych maszynach i technologiach. Zatrudnia ponad 100 pracowników. Nauczyciel zawodu. Wykształcił 53 uczniów. Zaangażowany w działalność w strukturach organizacji rzemiosła. Na przestrzeni lat pełnił wiele funkcji, w tym: Starszy Cechu, Członek Zarządu, Wiceprezes, a w latach 2005-2013 Prezes Izby Rzemieślniczej, w tym certyfikowanego ośrodka Krajowego Systemu Usług, świadczącego doradztwo dla przedsiębiorców, członek Zarządu, a od 2013 r. Zastępca Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego. W 2006 r. założyciel Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, która obecnie jako Zespół Szkół (z Liceum i Technikum) kształci rocznie ponad 400 uczniów. W latach 2005–2013 Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Bydgoszczy, gdzie był zaangażowany w rozwiązywanie sporów miedzy pracownikami a pracodawcami. Od 1999 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy. Od 2010 r. pełniąc tą funkcję podjął decyzję o przekazaniu pomocy finansowej na rzecz fundacji, szkół, stowarzyszeń, ośrodków kultury, sportowych itp. Współorganizator w 2012 r. reaktywacji Sejmiku Gospodarczego Woj. Kuj-Pom, w ramach którego współtworzył strategię rozwoju województwa. Dzięki niemu dziś Sejmik to silna reprezentacja wszystkich organizacji pracodawców w regionie. Od 2007 r. wznowił przyznawanie corocznej nagrody Rzemieślnik Roku. Angażuje się w działalność charytatywną.
Jako właściciel Fabryki Wyrobów Cukierniczych „JAGO” od lat wspiera przedszkola, szkoły, ośrodki szkolno-wychowawcze, domy dziecka i pomocy społecznej, szpitale, hospicja, stowarzyszenia dzieci niepełnosprawnych, Kościół a także instytucje charytatywne jak Caritas, PCK czy „Wiatrak”.

Otrzymał odznaczenia państwowe: Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz wiele wyróżnień, w tym: Złoty Laur, Platynowy Laur, Polski Sukces 2001, Złota Odznaka za Wyszkolenie Uczniów W Rzemiośle, Platynowy, Złoty i Srebrny Medal Im. Kilińskiego, Medal Prezydenta Bydgoszczy, Lider Przedsiębiorczości 2005, Przedsiębiorstwo Fair Play 2006 I 2007, Certyfikat Polish Product w Kategorii Firma Roku 2008, Szabla im. J. Kilińskiego.

Prezes Jan Gogolewski podczas wręczania Szabli Kilińskiego (pierwszy z lewej).