EGZAMIN CZELADNICZY W ZAWODZIE FRYZJER

Informujemy, iż etap praktyczny egzaminu czeladniczego w zawodzie fryzjer
odbędzie się 22 maja 2018 roku o godzinie 9.00
w sali szkoleniowej Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
w Andrychowie, ul Krakowska 130

XXXVI Pielgrzymka Rzemiosła na Jasną Góre

Pielgrzymka 2017 - 7W niedzielę 25 czerwca br. miała miejsce XXXVI Pielgrzymka Rzemiosła na Jasną Góre. Na doroczne spotkanie przyjechali przedstawiciele władz Związku Rzemiosła Polskiego, Izb Rzemieślniczych, starszyzna cechowa, rzemieślnicy i pracownicy rzemiosła wraz z rodzinami, duszpasterze i kapelani. „Praca rzemieślników Koroną Maryi” – to myśl przewodnia tegorocznej Pielgrzymki Rzemiosła, której organizatorem była Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku Białej. „Dostrzegamy Jubileusz 300-lecia koronacji Obrazu Matki Bożej, a w haśle naszym są zawarte związki rzemiosła z Jasną Górą, i to nie tylko te historyczne, ale te, które wiążą się z różnymi dziełami, które w czasie tych trzydziestu pielgrzymek stały się darem rzemiosła, to są m.in. kraty i mozaika, tych znaków po nas pozostaje wiele. My odejdziemy, a to zostanie, jak Jasna Góra tkwi wśród narodu polskiego – zaznaczył Jerzy Bartnik, honorowy prezes Związku Rzemiosła Polskiego, wiceprezydent Europejskiej Unii Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Brukseli – Praca czyni człowieka niezależnym, i były różne dzieje w historii Polski, ale rzemiosło było zawsze przy Kościele”„Rzemiosło to jest potężna dziedzina gospodarki, to prawie ponad połowa polskiego PKD, to jest ponad 60% miejsc pracy – wyliczał Jerzy Bartnik – Jeśli dziś nie mamy bezrobocia, to jest zasługa tych setek tysięcy małych firm, które zatrudniają. Ja jestem spokojny o przyszłość rzemiosła, ponieważ rzemiosło jest odpowiedzią na potrzebę ludności. Rzemiosło nie jest pracą, ale służbą. Dopóty człowiek drugi będzie potrzebował określonych dzieł, tak długo będzie rzemieślnik potrzebny, a to się nie skończy nigdy”.  Pielgrzymkę zainaugurowała Drogą Krzyżową na Wałach Jasnogórskich. Po niej rozpoczęła się ceremonia wprowadzenia pocztów sztandarowych na Szczyt jasnogórski, której dokonał o. Stanisław Rudziński, paulin, kustosz Zbiorów Sztuki Wotywnej na Jasnej Górze. Eucharystii  przewodniczył bp Roman Pindel, ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej. Mszę św. koncelebrował Krajowy Duszpasterz Rzemiosła ks. kan. Krzysztof Rusiecki. „Wasza praca i dzieła, które wykonujecie, niech będzie wspaniałą perłą w koronie jubileuszowej Maryi, potwierdzoną życiem ewangelicznym. Dalej służcie ludziom, znajdując poszanowanie i wdzięczność ze strony tych, którym służycie” – powiedział witając wiernych o. Krystian Gwioździk, podprzeor Jasnej Góry. W homilii bp Roman Pindel nawiązał do hasła tegorocznej Pielgrzymki Rzemiosła: „Pytamy się, jaka praca może być godną tego, aby była koroną Maryi? Czytając dzisiejsze Słowo Boże, ale także tą modlitwę kolekty, możemy tam znaleźć piękne rozwiniecie tegorocznego hasła: nasza ufność Bogu w jedynym Zbawicielu stanowi koronę Maryi. Nasza ufność, wobec tego, który przychodzi z pomocą, którzy są w trudnej sytuacji, a ufają Jemu. To może być godna korona Maryi”. „Ta korona Maryi, godna tego, aby być koroną, to nasza wiara i ufność, ona jest w życiu tego człowieka, który wierzy, który stara się, żeby ta relacja z Bogiem była żywa, ożywiana codzienną modlitwą, słuchaniem Boga i postępowaniem według sumienia” – dodał Biskup. Na zakończenie Eucharystii złożono Akt Zawierzenia Matce Bożej Jasnogórskiej. Po Mszy św. uczestnicy pielgrzymki przeszli ze sztandarami przed Cudowny Obraz Matki Bożej Częstochowskiej. W trakcie pielgrzymki miała miejsce ceremonia wręczenia okolicznościowych dyplomów mistrzom i uczniom rzemiosła, wybranym przez izby jako wzory przykładnej postawy moralnej i zawodowej. Nagrody wręczył były prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik. Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie, reprezentowali Podstarsza Cechu Pani Wanda Wątroba, Członkowie Zarządu: Pan Mirosław Swakoń oraz Pan Mirosław Balon, a także Pan Stanisław Wiktor.

Pielgrzymka 2016 - 1Pielgrzymka 2017 - 2Pielgrzymka 2017 - 3Pielgrzymka 2017 - 5Pielgrzymka 2017 - 6Pielgrzymka 2017 - 8Pielgrzymka 2017 - 9Pielgrzymka 2017 - 10