Od września branżowa szkoła I stopnia zamiast zawodówki

stolarzOd 1 września 2017 roku dotychczasowe 3-letnie Zasadnicze Szkoły Zawodowe przekształcone zostają w 3-letnie Branżowe Szkoły I Stopnia. Tym samym na rok szkolny 2017/2018 nie jest już prowadzona rekrutacja do pierwszych klas dotychczasowych 3 – letnich zasadniczych szkół zawodowych. Szkoły te o zastąpione zostają branżowymi szkołami I i II stopnia. Od roku szkolnego 2017/2018 rozpoczyna się rekrutacja kandydatów do pierwszych klas branżowych szkół I stopnia. Na lata szkolne 2017-2018, 2018 – 2019 do branżowych szkół I stopnia będzie przeprowadzona rekrutacja absolwentów gimnazjum, a od roku 2019/2020 rekrutacja uwzględniająca absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej. Pierwsi absolwenci ukończą branżowe szkoły I stopnia w 2020 roku, w związku z tym, uruchomienie branżowych szkół II stopnia nastąpi 1 września 2020 roku. Pierwsze rekrutacje  zostaną przeprowadzona na rok szkolny 2020/2021. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe. Absolwenci branżowej szkoły I stopnia kształcący się w zawodach, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia, będą mogli podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych począwszy od II klasy oraz zdecydować się na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Wprowadzenie 2-letniej branżowej szkoły II stopnia zapewnia drożność kształcenia zawodowego w systemie szkolnym. Szkoła ta umożliwi absolwentom branżowej szkoły I stopnia kontynuację kształcenia w systemie szkolnym. Oznacza to, że możliwe będzie zyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika oraz otrzymanie świadectwa dojrzałości. Absolwenci branżowych szkół II stopnia po uzyskaniu dojrzałości będą mogli kontynuować naukę na studiach wyższych. Utworzenie branżowych szkół II stopnia dla absolwentów branżowych szkół I stopnia umożliwi, bez przerywania nauki, przygotowanie się do egzaminu maturalnego. Zarówno uczniowie branżowej szkoły I stopnia, jak i II stopnia objęci będą działaniami wychowawczymi.     

szkola I stopniaszkola I stopnia 2