Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

czas na biznesSpołeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu zaprasza do udziału w projekcie „Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej”, w ramach którego przyznawane są bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 22 700 zł. Uczestnikami projektu mogą być osoby zamieszkujące lub uczące się na terenie jednego z powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, wadowickiego, które pozostają bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne), w wieku 30 lat i więcej, zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, które należą do co najmniej jednej z poniższych grup:
– osoby powyżej 50 roku życia,

– osoby długotrwale bezrobotne,
– osoby niepełnosprawne,
– osoby o niskich kwalifikacjach,
– kobiety.
Więcej informacji na stronie: www.czasnabiznes.eu lub w Biurze Cechu w Andrychowie
Kontakt w sprawie projektu:
Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu
ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7, 32-600 Oświęcim, tel: 33 8475481, 82, kom: 784974103, e-mail: cnb@szih.pl