Ostatnie dni na wybór szkoły

stolarzSzanowni Gimnazjaliści !!   
To ostatnie dni na podjęcie jednej z najważniejszych decyzji  w Waszym życiu –  decyzji,  dotyczącej wyboru najlepszej dla Was szkoły ponadgimnazjalnej. Wybór ten,  bardzo często zadecyduje o Waszej dalszej drodze zawodowej, więc warto wybrać z rozmysłem.   

        

Zaletami praktycznej nauki zawodu są:
– zindywidualizowany tok nauczania, uwzględniający możliwości i uzdolnienia młodocianego,
– uczenie się zawodu  w  warunkach  naturalnej  i  rzeczywistej, a nie pozorowanej pracy w otoczeniu doświadczonych pracowników, z możliwością dokonywania bieżącej samooceny postępów w nabywaniu     umiejętności kończące się egzaminem czeladniczym,

– poznawanie w toku pracy nowych technologii, materiałów i urządzeń, które wprowadza zakład dla zwiększenia swojej efektywności na rynku, zdobyte umiejętności i wiadomości w danym zawodzie procentować będą w dalszym życiu młodego człowieka,
– trzyletni okres nauczania.

Zachęcamy absolwentów gimnazjów do nauki zawodu w rzemiośle, bo naprawdę warto.

Uczeń rzemiosła:

– otrzymuje wynagrodzenie w okresie nauki zawodu,
– uzyskuje tytuł czeladnika przyznawany przez Beskidzką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości,
– ma zaliczany okresu nauki zawodu do stażu pracy.

Nauka zawodu

– Nauka poszczególnych zawodów składa się z dwóch integralnych, równolegle realizowanych części: praktycznej – zorganizowanej w zakładzie rzemieślniczym i teoretycznej – zorganizowanej w szkole zawodowej.
– Podstawą organizacji  nauki  zawodu  jest  umowa  o  pracę w celu przygotowania zawodowego zawarta pomiędzy pracodawcą rzemieślnikiem, a uczniem.
– Tytuł czeladnika w określonym zawodzie rzemieślniczym jest uznawany na krajowym rynku pracy oraz honorowany w szczególny sposób przez kraje Unii Europejskiej oraz inne państwa na zagranicznych rynkach pracy lub przy podejmowaniu działalności gospodarczej.

Nasz Cech sprawuje bezpośredni nadzór nad procesem przygotowania zawodowego w rzemiośle, udzielamy wszechstronnej pomocy w trakcie trwania nauki zawodu, sporządzamy umowy o praktyczną naukę zawodu, pomagamy kompletować niezbędną do szkolenia dokumentację uczniowską. Dbamy o przestrzeganie praw pracowników młodocianych.

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie wspólnie ze Szkołami Branżowymi proponuje naukę w wielu bardzo atrakcyjnych na rynku zawodach:
– MURARZ – TYNKARZ
– MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH
– KUCHARZ
– PIEKARZ
– SPRZEDAWCA
– ELEKTRYK
– KRAWIEC
– PARKIECIARZ/POSADZKARZ
– TAPICER
– MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
– STOLARZ
– ELEKTROMECHANIK
– FRYZJER
– MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
– PŁYTKARZ – GLAZURNIK
– LAKIERNIK
– ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
– BLACHARZ SAMOCHODOWY
– ŚLUSARZ            

Oferujemy praktyczną naukę zawodu w około 100 zakładach rzemieślniczych z terenu Gmin Andrychów, Wieprz oraz miejscowości ościennych. Wykaz zakładów rzemieślniczych jest dostępny na naszej stronie www.cechandrychow.pl lub w Biurze Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie.