Zmiany w płatnościach składek ZUS od 2018 roku

zusJeśli do końca grudnia 2017 r. nie dostaniesz z ZUS informacji o numerze swojego rachunku składkowego, koniecznie skontaktuj się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli nie będziesz znać numeru swojego rachunku składkowego, w 2018 r. nie opłacisz składek …Od 1 stycznia 2018 r. nowe przepisy. Zamiast kilku wpłat na różne rachunki bankowe wystarczy jeden zwykły przelew.

Jedno konto ZUS
Tylko jeden rachunek składkowy
Od 1 stycznia 2018 r. opłacisz jednym przelewem, na jeden rachunek składkowy, wszystkie składki na:
– ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe),
– ubezpieczenie zdrowotne,
– fundusze (Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych).
Nowy numer rachunku dostaniesz z ZUS
Na razie nie musisz nic robić. Informację o numerze swojego rachunku składkowego otrzymasz pocztą. List dotrze do Ciebie, jeżeli ZUS ma Twój aktualny adres. Jeśli Twoje dane są niepoprawne, skoryguj je jak najszybciej.
Ważne!

Jeśli do końca grudnia 2017 r. nie dostaniesz informacji o numerze rachunku składkowego, koniecznie skontaktuj się ZUS. Numer rachunku otrzymasz w każdej  placówce oraz w Centrum Obsługi Telefonicznej (nr tel. 22 560 16 00).
Jeżeli nie będziesz znać numeru swojego rachunku składkowego, w 2018 r. nie opłacisz składek. Dotychczasowe rachunki do wpłat będą zamknięte. Jeśli masz profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, to po zmianie znajdziesz tam swój numer rachunku składkowego (w zakładce „Płatnik”).