Szkolenie BHP dla uczniów praktycznej nauki zawodu i pracowników

7 września 2018r., Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie organizuje szkolenie okresowe z zakresu BHP dla wszystkich nowo zatrudnionych pracowników oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy. Informacje i zapisy w Biurze Cechu.

ZUS pisze listy i alarmuje przedsiębiorców

zus– Jeśli ktoś ma kilka złotych długu, to na pewno dzięki listowi od ZUS ureguluje należności i zachowa prawo do zasiłku na wypadek choroby. Gorzej, jeśli dług wynosi kilka lub kilkanaście tysięcy złotych. Problem polega na tym, że nie zawsze organ rentowy zgadza się na rozłożenie zadłużenia na raty – powiedziała Dziennikowi Gazecie Prawnej Bogusława Nowak-Turowiecka, ekspert Związku Rzemiosła Polskiego. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyślę do przedsiębiorców dwa bardzo ważne listy. Pierwszy, dotyczący zaległości składkowych, trafi do osób prowadzących działalność gospodarczą już za kilka dni. Znajdzie się w nim informacja, że w przypadku nieuregulowania brakujących składek, przedsiębiorca może stracić prawo do zasiłku chorobowego. Ta akcja informacyjna ZUS ma na celu pomoc zadłużonym, przestrzegając ich przed skutkami zmian w prawie, wchodzących w życie w 2018r. Drugi list, zawierający indywidualny numer konta składkowego, trafi do właścicieli firm już w październiku. W tej chwili przedsiębiorca wpłaca do ZUS różne składki na różne konta bankowe. Od 1 stycznia prowadzący działalność gospodarczą będą jednym przelewem wpłacać środki na indywidualne konto, a rolą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie ich odpowiednie rozdysponowanie.