Komunikat Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Motoryzacyjnych ZRP

infoSzanowni Państwo
Informuję że w dniu 12.09.2017 r odbyło się spotkanie OKRM ZRP , PIM , Producentów Pojazdów Oraz Związku Dealerów Samochodowych. Celem tego spotkania było Utworzenie Ogólnopolskiej Rady Technicznej. Skład rady oraz ich reprezentantów a także sprawozdanie z utworzenia rady zaprezentuje Państwu w następnym komunikacie. Przyjęliśmy datę utworzenia ORT na dzień 12.09.2017 r. Bardzo proszę o zapoznanie z pismem dotyczącym zwiększenie wartości kodu 51 oraz jego stosowanie a także proszę o zapoznanie się z odpowiedzią AZT na nasze Pismo

Pozdrawiam
Przewodniczący OKRM ZRP
Andrzej Duch

Pismo dotyczące zwiększenie wartości kodu 51 oraz jego stosowanie.

DOTYCZY:
MODEL STOSOWANIA ZWIĘKSZONEJ WARTOŚCI KODU 51 w KALKULACJACH AUDATEX PRZY UŻYWANIU MATERIAŁÓW PREMIUM

 Od września 2016 trwa spór o zmianę wartości tzw. koszyka materiałów lakierniczych obliczanego przez firmę AZT Automotive GmbH i używanego w kalkulacjach szkód komunikacyjnych. Poprzez bezzasadne wprowadzenie do koszyka, nieautoryzowanych przez producentów samochodów, materiałów lakierniczych linii Spectral/ Novol, wartość koszyka została obniżona o kilkanaście procent. Eksperci szacują, że działanie to spowodowało nieuzasadnione obniżenie wysokości kosztów materiałów lakierniczych w kalkulacjach likwidacji szkód sięgające  20 procent.

Polska Izba Motoryzacji i Związek Dealerów Samochodów wraz ze Związkiem Rzemiosła Polskiego podjęły działania prawne mające na celu zmianę tej niczym nieuzasadnionej decyzji firm AZT Automotive. Jednym z tych działań były naciski na AZT Automotive w celu wyjaśnienia powodów zmian wartości koszyka i wymuszenia cofnięcia zmian składu koszyka.

W ostatnich dniach AZT Automotive wystosowało kolejne pismo, z którego wynika, że AZT proponuje aby w obecnej sytuacji wartość aktualnego koszyka materiałów lakierniczych z udziałem produktów Spectral/Novol traktować w kalkulacjach Audatex jako wskaźnik 100 i w przypadku nieużywania przez serwis lakierniczy produktów linii Spectral/Novol podwyższać ten wskaźnik do rzeczywistej wartości używanych przez serwis materiałów Premium.

W związku z tym PIM, ZDS i ZRP rekomendują polskim serwisom lakierniczym bezzwłoczne podjęcie opisanych poniżej działań mających na celu zastosowanie wskazanej przez AZT metody.

Model postępowania przy kalkulacjach Audatex ze zwiększeniem wartości KODU 51:

 1.W trakcie przygotowywania kalkulacji w systemie Audatex tzw. kod nr 51 mający nominalnie zgodnie z koszykiem AZT wartość 100 powinien zostać zwiększony o 21 % czyli do wartości 121. Zwiększenie to odpowiada różnicy pomiędzy obecnym koszykiem AZT z uwzględnieniem materiałów Spectral/Novol, a koszykiem obejmującym jedynie materiały Premium, dopuszczane i autoryzowane przez producentów samochodów. Taka wartość jest zgodna z realnymi cenami w grupie lakierów Premium (AKZO, AXALTA, PPG Refinish, BASF) i usunięciem z „koszyka AZT” lakierów Novol z technologią Spectral.

 Wartość powiększenia tego wskaźnika została oparta na wyliczeniach porównawczych firmy DAT Polska Sp. z o.o. pomiędzy metodą AZT i DAT Eurolack. Tabela porównawcza wraz z pismem przewodnim od DAT w załączeniu

2. Dodatkowo do tak wykonanej kalkulacji serwis powinien dołączyć:
a) Oświadczenie, że nie stosuje technologii Spectral/Novol (wzór w załączeniu)
b) Oświadczenie o stosowanej technologii Premium wraz z kopią pierwszej strony umowy z dystrybutorem lakieru marki Premium
c) Kopię pisma AZT (w załączeniu)

Nie można wykluczyć, że zastosowanie w sposób masowy opisanego sposobu spowoduje opór i sprzeciw towarzystw ubezpieczeniowych i będą one odmawiać uznania tak przygotowanych kalkulacji.

Pomimo tego ryzyka organizacje motoryzacyjne apelują do serwisów lakierniczych o rozpoczęcie korzystania z  opisanego poniżej modelu kalkulacyjnego. Ponadto prosimy o bieżące informowanie o podjętych przez Państwa działaniach i reakcjach firm ubezpieczeniowych na nowy model wykonywania kalkulacji.

Z poważaniem,
Andrzej Duch
Związek Rzemiosła Polskiego

Marek Konieczny
Związek Dealerów Samochodów

Roman Kantorski
Polska Izba Motoryzacji