Handel w niedzielę?

infoW Wigilię i Wielką Sobotę handel tylko do 14:00. Nawet stacje benzynowe będą zamknięte. Tylko co druga niedziela handlowa. Kary nawet do stu tysięcy złotych. Takie przepisy zawiera propozycja ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta, która wyszła z podkomisji do spraw rynku pracy. Podkomisja do spraw rynku pracy opublikowała stosowny projekt ustawy. Handel ma być dozwolony w drugą i czwartą niedzielę miesiąca. Już od przyszłego roku.

Wyłączone z zakazu mają być kolejne dwie niedziele, poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia. „Będzie można również handlować w niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy” – napisano w projekcie. Dość interesujące są proponowane przepisy dotyczące Wigilii i Wielkiej Soboty. Zgodnie z nimi handlować w te dni będzie można wyłącznie do godz. 14:00. Bez żadnych wyjątków. Zamknięte będą musiały być więc wtedy również stacje benzynowe czy apteki!
Włączony w ten zakaz będzie internet. Ciekawe, czy sklepy będą musiały wtedy na jakiś czas unieruchamiać swoje strony internetowe? Szczegółów nie podano – być może pojawią się w dalszym procesie legislacyjnym. Jeśli chodzi o zakaz niedzielny (nie wigilijno-wielkosobotni), to wyłączono dość szeroką listę punktów handlowych. Znajdują się na niej wspomniane stacje paliw płynnych, z zastrzeżeniem, że „przeważająca działalność polega na sprzedaży paliw”. Można będzie też kupować kwiaty w kwiaciarniach. Podobnie jak obecnie zakaz nie obejmuje placówek prowadzonych przez właściciela, aptek i punktów aptecznych, a także sklepików z pamiątkami i dewocjonaliami. Te ostatnie faktycznie obrót mają głównie w niedziele. Posłowie podkomisji stwierdzili, zgodnie z propozycjami obywatelskiego projektu, że zakaz ma nie obowiązywać w „placówkach handlowych w zakładach leczniczych” oraz w hotelach i „zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku”.  Internet został zwolniony z niedzielnego zakazu. Będzie można też handlować na festynach, jarmarkach i imprezach okolicznościowych (w tym odpustach) „także gdy są one zlokalizowane w halach targowych”. Zwolnione będą też sklepy internetowe, strefy wolnocłowe i na dworcach autobusowych, lotniczych i portach morskich oraz kioski z prasą, biletami komunikacji miejskiej, punkty sprzedające gry losowe i zakłady wzajemne i sklepiki z wyrobami tytoniowymi. Handel ma być dozwolony również w placówkach pocztowych, hurtowniach farmaceutycznych i w zakładach leczniczych dla zwierząt. Zdaniem posłów zakaz nie powinien objąć punktów handlowych „na terenie jednostek penitencjarnych, garnizonów”. Z zakazu wykluczona byłaby także „sprzedaż towarów z automatów”. Możliwa byłaby sprzedaż kwiatów, wiązanek, wieńców i zniczy przy cmentarzach. Podobnie byłoby w przypadku placówek piekarniczo-ciastkarskich, zlokalizowanych „przy zakładach produkcyjnych, prowadzących sprzedaż produktów i wyrobów własnej produkcji do godz. 13.00”. Placówki te uwzględniono w obywatelskim projekcie. Sprawozdanie podkomisji wymienia także kary, jakie mają zostać wyznaczone temu, kto „wbrew zakazowi handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele lub święta, powierza wykonywanie takiej pracy pracownikowi lub zatrudnionemu” – napisano. Zaproponowano w takim przypadku karę grzywny w wysokości od 1 tys. do 100 tys. zł. „Tej samej karze podlega, kto wbrew zakazowi handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem po godzinie 14.00 w dniu 24 grudnia lub w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy, powierza wykonywanie takiej pracy pracownikowi lub zatrudnionemu” – napisano. Projekt obywatelski przygotował Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, w którego skład wchodzi m.in. NSZZ „Solidarność”. Przewodniczącym podkomisji jest Janusz Śniadek, przewodniczący Solidarności do października 2010 r.