Informacja dla Pracodawców

ohp logoBiuro Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie informuje, iż wnioski o zawarcie umowy o refundacje wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne należy składać  w Centrach Edukacji i Pracy Młodzieży w terminie do 15 listopada dla tych którzy zatrudniają pracowników młodocianych z okresem przygotowania zawodowego rozpoczynającym się 1 września 2017 roku lub później. Pracodawcy, którzy zatrudniają pracowników młodocianych na umowę  o pracę w celu przygotowania zawodowego, a nie korzystali dotąd z refundacji wypłaconego wynagrodzenia, mogą ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów, składając wniosek o zawarcie umowy refundacyjnej (do 15 listopada)

Refundacja będzie możliwa:
– od dnia rozpoczęcia przygotowania zawodowego (dotyczy umów o pracę z młodocianymi zawartych w 2017 roku)
– od dnia 1 stycznia 2017 roku (dotyczy umów o pracę z młodocianymi zawartych w latach ubiegłych).