Komunikat w sprawie refundacji

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie zwraca się z prośbą o składanie wniosków pracodawców o zwrot poniesionych kosztów na refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanych wynagrodzeń. Do CEiPM wpływa coraz mniej wniosków "Refundowanych". Może wystąpić sytuacja, iż z powodu braku wniosków mogą zostać nie wypłacone zaplanowane środki.

Dopingujemy pracodawców o możliwie szybkie składanie dokumentów i wniosków w celu ich załatwienia jeszcze w 2017 roku.

Dostałeś już nowy numer konta w ZUS? Ponad 450 tys. zwrotów z wysłanych listów

zusJeśli do tej pory nie dostałeś listu z ZUS z indywidualnym numerem konta składkowego, bez którego w styczniu 2018 roku nie opłacisz już składek ubezpieczeniowych, upewnij się, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma Twój aktualny adres. Albo sprawdź numer konta samodzielnie, online.
ZUS informuje, że spośród 3,7 mln listów wysłanych w październiku do wszystkich płatników ZUS, do tej pory otrzymał ponad 450 tys. zwrotów. Zaledwie dwa tygodnie temu niedostarczonych listów było tylko 88 tys. Głównym powodem niedostarczenia przesyłek poleconych do adresatów jest nieaktualny adres odbiorcy. Placówki ZUS będą teraz weryfikowały dane adresowe i ponownie wysyłały listy polecone. Należy pamiętać, że indywidualny numer rachunku składkowego został nadany nie tylko aktywnym płatnikom ZUS, ale także płatnikom nieaktywnym, czyli takim, którzy mają zawieszoną działalność gospodarczą albo mają zaległości w opłacaniu składek. To wśród takich adresatów jest najwięcej zwrotów.

Jak samodzielnie sprawdzić nowy numer rachunku w ZUS?

Przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podpowiadają, że list polecony to nie jedyny sposób na otrzymanie indywidualnego numeru rachunku składkowego. Oczywiście można udać się osobiście do oddziału ZUS albo zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej (022 560 16 00). Jednak najszybszą drogą jest internetowa wyszukiwarka numerów kont w ZUS lub sprawdzenie danych na PUE ZUS. Płatnicy, którzy posiadają indywidualne konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) znajdą swój numer bankowy po zalogowaniu na konto.