Wysokość składki zdrowotnej w 2018 r.

infoZnana jest już wysokość składki zdrowotnej w okresie od stycznia do grudnia 2018 r. Ile wynosi ubezpieczenie zdrowotne i jaką kwotę od podatku ma prawo odliczyć przedsiębiorca w 2018 r.?
Główny Urząd Statystyczny opublikował w dniu 17 stycznia 2018 r. wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku za czwarty kwartał 2017 roku. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło zatem 4739,91 zł. Podstawę do wyliczenia składki zdrowotnej stanowi 75 % tej sumy, czyli kwota 3554,93 zł. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi obecnie 9% podstawy wymiaru, zatem składka zdrowotna w okresie od stycznia do grudnia 2018 r. wynosi 319,94 zł. W roku 2017 składka zdrowotna wynosiła 297,28 zł, co oznacza wzrost o 22,66 zł. Składkę w nowej wysokości – 319,94 zł przedsiębiorcy opłacą w lutym 2018 r., regulując należności za styczeń 2018 r. Składka zdrowotna przedsiębiorcy w 2018 roku wynosi 319,94 zł (w roku 2017 składka wynosiła 297,28 zł). Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2018 roku wynosi 3.554,93 zł.
Składka zdrowotna do odliczenia za 2018 r.
Podatnik ma prawo do odliczenia 7,75% z podstawy wymiaru na ubezpieczenie zdrowotne od podatku w ramach rozliczeń podatku od osób fizycznych. Oznacza to, że odliczeniu podlega kwota 275,51 zł miesięcznie.
Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne
Zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego mają m.in.:- pracownicy, zleceniobiorcy,- osoby prowadzące działalność gospodarczą,- dzieci, studenci, uczniowie,- emeryci, renciści- bezrobotni.Oznacza to, że osoba prowadząca działalność pozarolniczą ma obowiązek opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie zdrowotne uprawnia do korzystania bezpłatnie z publicznej służby zdrowia.
Zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej
Przepisy dają możliwość zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej, zarówno w całości jak i w części. Dotyczy to przedsiębiorców posiadających orzeczenie o niepełnosprawności (u których stwierdzono umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności) oraz emerytów i rencistów.
Przedsiębiorca jest zwolniony z opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne jeżeli:
– jest emerytem lub rencistą i otrzymuje świadczenie emerytalne lub rentowe w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia – w roku 2018 r. jest to kwota 2100 zł oraz
– jest emerytem lub rencistą i uzyskuje dodatkowe przychody tytułu działalności w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury (obecnie jest to kwota 1000 zł),
– legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, który opłaca podatek dochodowy z prowadzonej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej,
– legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności i uzyskuje przychody z tytułu działalności w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury (obecnie wynosi 1000 zł), bądź
– opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.