Sejm uchwalił 6-miesięczny okres zwolnienia ze składek ZUS dla młodych firm

zusMłodzi przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Zmiana ta została przyjęta przez Sejm w ramach tzw. Konstytucji Biznesu na ostatnim posiedzeniu.

Na posiedzeniu w dniu 26 stycznia Sejm przyjął pakiet 5 ustaw – tzw. Konstytucję Biznesu. Najważniejszymi rozwiązaniami, które zostaną wprowadzone w ramach wspomnianego pakietu ustaw jest w szczególności nowa odsłona tzw. ulgi na start dla początkujących przedsiębiorców, a także wprowadzenie zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy, czy też utworzenie instytucji działalności nierejestrowej.

Pierwsze 6 miesięcy bez ZUS potem 2 lata ,,małego ZUS”

Nowa odsłona tzw. ulgi na start przewiduje wprowadzenie ulgi dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą. Ulga na start gwarantować będzie zwolnienie z obowiązku opłacania składek społecznych przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Po upływie tego okresu przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z przez kolejne 2 lata z obecnie obowiązującego tzw. ,,małego ZUS-u”. Warto zaznaczyć, że w myśl nowych przepisów przedsiębiorca będzie musiał zgłosić się do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych w terminie 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności, a nie w ciągu 7 dni – jak jest obecnie.

Nowe przepisy wejdą w życie 31 marca 2018 roku.