Informacja dla uczniów przystępujących do egzaminu czeladniczego

infoInformujemy, iż wszyscy uczniowie praktycznej nauki zawodu, przystępujący do egzaminu czeladniczego w 2018 roku powinni posiadać w dniu egzaminu praktycznego ważne badania lekarskie.