Szkolenie BHP dla uczniów praktycznej nauki zawodu i pracowników

7 września 2018r., Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie organizuje szkolenie okresowe z zakresu BHP dla wszystkich nowo zatrudnionych pracowników oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy. Informacje i zapisy w Biurze Cechu.

Informacja dla uczniów przystępujących do egzaminu czeladniczego

infoInformujemy, iż wszyscy uczniowie praktycznej nauki zawodu, przystępujący do egzaminu czeladniczego w 2018 roku powinni posiadać w dniu egzaminu praktycznego ważne badania lekarskie.