Szkolenie BHP dla uczniów i pracowników

bhpCech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie organizuje szkolenie okresowe z zakresu BHP dla wszystkich nowo zatrudnionych pracowników oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu
w zakładach pracy.


Adresaci szkolenia:

Wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy oraz uczniowie praktycznej nauki zawodu odbywający praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy.
Cel i program szkolenia:
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu :
– przepisów i zasad bhp związanych z wykonywaną pracą,
– zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
– postępowanie w razie wypadku w sytuacjach zagrożeń.
Tematyka szkolenia:
Regulacje prawne z zakresu bhp, podstawowe pojęcia z zakresu prawa pracy, prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w zakresie bhp oraz odpowiedzialność za naruszenie zasad bhp, wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz świadczenia z nimi związane, profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników.
Termin szkolenia:
7 wrzesień 2018r. od godz. 9.00
Realizacja zajęć:
Łączny wymiar zajęć obejmuje 8 godzin .
Miejsce szkolenia:
Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie ul. Krakowska 130 (II piętro)
Koszt Szkolenia:
70 zł płatne w momencie zgłoszenia na szkolenie.
Należność za szkolenie należy wpłacić na konto :
Nr. rachunku: 92 8110 0000 2001 0000 1108 0002 Cech Rzemiosł Różnych, 34-120 Andrychów ul. Krakowska 130 – tytułem: szkolenie BHP (imię i nazwisko uczestnika) lub w Biurze Cechu
Zgłoszenia:
– Zgłoszenia przyjmowane są do 3 września 2018r. osobiście w Biurze Cechu w Andrychowie   lub telefonicznie nr. tel 33 875 48 62 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. 
Szkolenie przeprowadzi specjalista ds. BHP, inspektor ochrony p.poż. mł. kpt. inż. Łukasz Sopicki