Egzamin sprawdzający przyszłych fryzjerów

W dniu 17 lutego 2019 r. uczniowie klas II przystąpili do próbnego egzaminu czeladniczego w zawodzie Fryzjer. Egzamin polegał za wykonaniu zadań obowiązujących na egzaminie czeladniczym, sprawdzających umiejętności praktyczne. Uczniowie
mogli sprawdzić zdobyte przez siebie umiejętności, a komisja mogła wychwycić ewentualne błędy i niedociągnięcia.

Resized_20190217_103000.jpeg

PART_1550479023191.jpeg

PART_1550479003196.jpeg

PART_1550478993724.jpeg

PART_1550478983759.jpeg

PART_1550478918337.jpeg

PART_1550479013026.jpeg