WYDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WS. NIŻSZYCH CEN PRĄDU

Szanowni Państwo – Członkowie Cechu!

Uprzejmie informujemy, iż Ustawodawca dokonał zmiany terminu składania oświadczeń dotyczącej obniżonej stawki za energię elektryczną dla przedsiębiorstw, w tym rzemieślników.
Nowy termin składania oświadczeń upływa w dniu 13.VIII.2019 r. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do ustawy.

Zmiana terminu składania wniosków

Oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej

ustawa z 13 czerwca 2019 r.