Kursy przygotowujące do egzaminów czeladniczych

Informujemy, że na platformie szkoleniowej na stronie www.rb-edukacyjne.pl w zakładce „Sklep z kursami” znajduje się już 10 kursów przygotowujących do egzaminu czeladniczego w następujących zawodach: murarz-tynkarz, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, cukiernik, kucharz, elektryk, elektromechanik, fotograf, monter-elektronik, blacharz samochodowy, piekarz.

Z kursów może skorzystać każdy uczeń, choć głównie dedykowany jest dla uczniów uczęszczających na praktyczną naukę zawodu do Pracodawców (pozaszkolnych) jako spełnianie obowiązku szkolnego.