Mikrorachunki

Każdy podatnik i płatnik będzie od 1 stycznia 2020 r. wpłacał PIT, CIT i VAT na jedno indywidualne konto, które powinien sam wygenerować.  Inne należności podatkowe, w tym, min:  pcc, spadki i darowizny, akcyzę będą wpłacane na  dotychczasowych zasadach.

Rozlicznie podatkowe za pośrednictwem tego rachunku będzie dotyczyło nie tylko przedsiębiorców, ale i innych podatników, np. zatrudnionych na umowę o  pracę, czy osiągających przychody z najmu. Zatem, jeśli np. pracownik wykaże w zeznaniu rocznym (PIT-37) niedopłatę w podatku dochodowym – wpłaca ją na osobisty mikrorachunek.

Wygenerowanie mikrorachunku odbywa się poprzez  stronę Ministerstwa Finansów:  www.podatki.gov.pl (pole „Generuj”). Następnie należy podać  swój numer identyfikacyjny (PESEL (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub niebędące zarejestrowanymi podatnikami VAT), lub NIP (pozostali podatnicy). O swoim mikrorachunku można uzyskać także informację  w urzędzie skarbowym.