Egzamin sprawdzający przyszłych fryzjerów

W dniu 17 lutego 2020 r. odbył się Egzamin Sprawdzający – Czeladniczy dla uczniów klas drugich w zawodzie Fryzjer. Egzamin miał charakter sprawdzająco – szkoleniowy i polegał na samodzielnym wykonaniu zakresu zadań obowiązujących na egzaminie czeladniczym. Uczniowie mogli sprawdzić zdobyte przez siebie umiejętności oraz wiedzę, a Komisja mogła wychwycić błędy i niedociągnięcia.