Młodociani pracownicy w okresie pandemii

Szanowni Państwo

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej przygotował na potrzeby organizacji rzemiosła  oraz z myślą o rzemieślnikach szkolących uczniów informację   „Wyjątkowe postępowanie wobec młodocianych  pracowników  w okresie pandemii”, którą  przesyłamy w załączniku.

W opracowaniu podniesiono kwestie, które najczęściej  zgłaszano w ostatnich dniach tj.

  • Jak traktować młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego  w kontekście ustalonych  limitów liczy  zatrudnionych pracowników w kategorii: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo

  • Zwolnienie  z obowiązku świadczenia pracy dla młodocianych pracowników i sposób  odnotowywania nieobecności

  • Zatrudniania pracowników młodocianych w kontekście  art.15f Ustawy  z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw  (regulacja w trakcie procedowania)

LINK:
Wyjątkowe postępowanie wobec młodocianych pracowników
w okresie pandemii MŁODOCIANI.ZRP