Rekrutacja do Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia (MOWES2 MZ)

Projekt jest finansowany ze środków UE i oferuje bezpłatne wsparcie dla organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń) i podmiotów reintegracji z powiatów Wadowickiego, Chrzanowskiego, Olkuskiego i Oświęcimskiego.

  • Oferowana jest stała opieka doradcy kluczowego i doradcy biznesowego.
  • Doradztwo z zakresu księgowości, marketingu, doradztwo prawne oraz dedykowane doradztwo specjalistyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb organizacji.
  • Udział w szkoleniach i doradztwach grupowych.
  • Instrumenty zaawansowane jak diagnoza potrzeb, strategie rozwoju, strategie marketingowe wraz z niezbędnymi narzędziami.
  • Każdy uczestnik projektu ma możliwość startu w konkursie granatowym o kwotę do 10 tyś zł.

Wszelkie informacje: oferta i sposób rekrutacji opisane są na oficjalnej stornie projektu
http://es.malopolska.pl/owesy/subregion-zachodni/aktualnosci/zapraszamy-kolejne-organizacje-pozarzadowe-i-podmioty-reintegracyjne-do-udzialu-w-projekcie-mowes