XL PIELGRZYMKA RZEMIOSŁA POLSKIEGO NA JASNĄ GÓRĘ

Tradycyjnie w ostatnią niedzielę czerwca odbyła się  XL Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę do Częstochowy pod hasłem: „Rzemiosło z Maryją i Józefem do Jezusa”.
Po powitaniu licznie przybyłych pocztów sztandarowych oraz delegacji Izb i Cechów przy figurze Stefana Kardynała Wyszyńskiego nastąpiło wprowadzenie do Kaplicy Matki Bożej. Mszę św. odprawił ks. kanonik Krzysztof Rusiecki Duszpasterz Rzemiosła Polskiego. Akt Zawierzenia Matce Boskiej rzemiosła polskiego odczytał prof. Jan Klimek Zastępca Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego i Prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Z uwagi na okres COVID-19 część pielgrzymów uczestniczyła w Mszy św. na dziedzińcu  przy transmisji na telebimie.