Walne Zgromadzenie Członków Cechu

29 czerwca br. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie. Zebranie miało charakter Sprawozdawczo – Wyborczy. Przewodniczącym zebrania wybrany został Starszy Cechu Pan Daniel Trojak. W trakcie posiedzenia miały miejsce podsumowania zarówno minionego roku kalendarzowego w działalności naszej organizacji jak i 4 lat mijającej kadencji Zarządu Cechu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Cechowego. Przybliżono dokonania Cechu, przeprowadzone inwestycje oraz udział w życiu lokalnej społeczności. Sytuację finansową Cechu omówiła Księgowa Pani Ewa Pilarska. Zebranie było także okazją do wręczenia odznaczeń dla szczególnie zasłużonych rzemieślników:
Srebrną Odznaką za Wyszkolenie Uczniów zostali odznaczeni:          
– Pan Łukasz Marczyński              
– Pan Adam Mikołajek
– Pan Andrzej Wojnar  
Złotą Odznaką za Wyszkolenie Uczniów zostali odznaczeni:  
– Pan Krzysztof Kraus               
– Pan Marek Piekiełko
Platynową Odznaką za Wyszkolenie Uczniów został odznaczony:  
– Pan Mieczysław Cichoń
Medalem J. Kilińskiego „Za Zasługi dla rzemiosła Polskiego” zostali odznaczeni:
– Pan Daniel trojak – złoty medal
– Pani Wanda Wątroba – srebrny medal
Honorowa Odznaką Rzemiosła zostali odznaczeni:
– Pan Mirosław Balon
– Pan Mirosław Swakoń

Walne Zgromadzenie Członków przyjęło uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania Komisji Rewizyjnej i  Sprawozdania Sądu Cechowego. Ustalono prowizorium budżetowe na rok 2021, następnie odbyły się wybory Władz Cechu na kadencje 2021-2025. W wyniku głosowania, Starszym Cechu na kolejną kadencję wybrany został Pan Daniel Trojak, Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Pan Jan Fujawa, Przewodniczącym Sądu Cechowego Pan Józef Brzazgacz. W drodze głosowania wyłoniono również Zarząd Cechu, Komisję Rewizyjną oraz Sąd Cechowy.

Władze Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie 2021 – 2025
Zarząd Cechu:  
– Pan Daniel Trojak – Starszy Cechu  
– Pani Wanda Wątroba 
– Pan Marek Piekiełko,            
– Pan Mirosław Balon           
– Pan Mirosław Swakoń       
– Pan Mariusz Brońka
– Pan Mieczysław Cichoń             

Komisja Rewizyjna:       
– Pan Jan Fujawa – Przewodniczący Komisji         
– Pan Michał Mazgaj        
– Pan Radosław Mizera

Sąd Cechowy:  
– Pan Józef Brzazgacz – Przewodniczący Sądu     
– Pan Andrzej Wojnar   
– Pan Adam Mikołajek