EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY W ZAWODZIE FRYZJER

Po raz kolejny andrychowski Cech dla sprawdzenia umiejętności uczniów zakładów fryzjerskich zorganizował próbny egzamin w dniu 20 stycznia 2011r. Komisja oceniła pozytywnie pracę przyszłych fryzjerek i fryzjerów życząc im wysokich ocen podczas egzaminu czeladniczego.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.