biuro

Biuro Cechu

Profesjonalnie zorganizowane i prowadzone biuro Cechu służy pomocą przede wszystkim członkom organizacji. Pracownicy biura poprzez wielkie zaangażowanie oraz fachową wiedzę pomagają w rozwiązywaniu problemów borykających rzemieślników i przedsiębiorców. W zakres działalności biura wchodzi:

  • udzielanie członkom porad z zakresu doradztwa podatkowego,
  • doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy ze środków europejskich,
  • propagowanie i organizowanie dokształcania zawodowego, pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników,
  • spisywanie i rejestrowanie umów uczniowskich,
  • wydawanie rzemieślnikom szkolącym uczniów pełnej dokumentacji niezbędnej w trakcie szkolenia,
  • obsługa klienta z zakresu spraw dotyczących działalności gospodarczej,
  • sporządzanie wniosków o refundacje kosztów kształcenia pracownika młodocianego,
  • współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów,
  • rozpatrywanie skarg na działalność członków cechu
  • udzielanie informacji o usługach świadczonych przez członków cechu.

Zachęcamy do kontaktu z dyżurującymi: Starszym i Podstarszymi oraz pracownikami Biura Cechu.

Dane kontaktowe do poszczególnych osób:

 

Małgorzata Pomietło,
tel. 33 875 48 62 wew. 22 , 509 373 225
e- mail: kontakt@cechandrychow.pl


Monika Byrska,
tel. 33 875 48 62 wew. 21, 509 373 216
e- mail: mbyrska@cechandrychow.pl

 

Dział Księgowości – Halina Babińska,
tel. 33 875 48 62 wew. 25, 794 933 633
e -mail: hbabinska@cechandrychow.pl


Godziny urzędowania Biura Cechu:
poniedziałek – piątek : 7.00 – 15.00
Obowiązująca składka członkowska od 1 kwietnia 2013r wynosi:
– 50 zł dla członków szkolących uczniów,
– 45 zł dla pozostałych członków.
(Uchwała Walnego Zgromadzenia nr 11/2013 z dnia 19 marca 2013r.)

konto: Bank Spółdzielczy Andrychów nr: 92 8110 0000 2001 0000 1108 0002

Dyżury Zarządu:

Starszy Cechu – Daniel Trojak: piątek 7.00 – 9.00,
środa po wcześniejszym umówieniu się
tel. 602 622 625, e-mail: daniel.trojak@trojak.pl