energia

Konferencja. Fundusze Unii Europejskiej na energię odnawialną.

Dnia 30 marca 2010 r. w Beskidzkim Inkubatorze Technologicznym w Bielsku-Białej odbyła się II konferencja realizowana w ramach projektu CHANGE – Izby promują inteligentną energię w małych i średnich przedsiębiorstwach. Jednym z elementów konferencji była prezentacja Klastra Energetycznego oraz planów związanych z realizacją projektu „Centrum Efektywności Energetycznej OZE miejscem transferu technologii i wiedzy o odnawialnych źródłach energii”.

 

KLASTER ENERGETYCZNY

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości podjął kroki by rozpocząć współpracę z Regionalną Izbą Handlu i Przemysłu w Bielsku- Białej oraz innymi partnerami przystępując do inicjatywy pn. ,,Klaster Energetyczny”. Inicjatywa ta daje możliwość pozyskania dotacji z funduszów Unii Europejskiej na zakup kolektorów lub pomp ciepła. W ramach tego programu eksperci sporządzą świadectwo charakterystyki energetycznej budynku oraz wniosek o dofinansowanie (bezpłatnie).
W dniu 17.08.2009r. odbyło się w świetlicy naszego Cechu spotkanie dla osób zainteresowanych .
Bliższe informacje pod adresem
http://www.inteligentna-energia.cci.pl
dot. publikacji nt. „Funduszy europejskich na energetykę odnawialną”.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny: 509 373 229- Wioleta Pasternak
lub e-mail: wpasternak@cechandrychow.pl
kwestionariusz w formacie PDF