fryzjerstwo

EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY W ZAWODZIE FRYZJER

Po raz kolejny andrychowski Cech dla sprawdzenia umiejętności uczniów zakładów fryzjerskich zorganizował próbny egzamin w dniu 20 stycznia 2011r. Komisja oceniła pozytywnie pracę przyszłych fryzjerek i fryzjerów życząc im wysokich ocen podczas egzaminu czeladniczego.


Czytaj więcej

EGZAMIN CZELADNICZY W ZAWODZIE FRYZJER

W dniach 22 i 23 czerwca 2009r. w świetlicy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie odbyła się praktyczna część egzaminu czeladniczego w zawodzie – fryzjer.
Komisja egzaminacyjna oceniła przygotowanie uczniów naszego cechu na wysokim poziomie.


Czytaj więcej