klaster

Spotkanie w Urzędzie Miejskim

W dniu 10 luty 2011r w Urzędzie Miejskim w Andrychowie odbyło się spotkanie Starszego Cechu Daniela Trojaka i Koordynatora Klastra Energetycznego Pana Adama Wojewodzica z Burmistrzem Panem Tomaszem Żakiem oraz specjalistą ds. inwestycyjnych Panem Tomaszem Partyką. Podczas spotkania potwierdzone zostało uczestnictwo UM w Andrychowie w projekcie realizowanym m.in. z udziałem Cechu R.R.i P w Andrychowie pn. „Rozwój technik pomiaru zużycia energii szansą na rozwój przedsiębiorczości w woj. śląskim i małopolskim”

W piątek, 11 lutego w Informatycznym Centrum Edukacyjnym przy ulicy Starowiejska 22a odbyło się spotkanie informacyjne, w którym udział wzięli przedstawiciele Cechu. Spotkanie dotyczyło m.in. małopolskiego programu Partnerstwa na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych”. Ponadto przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy przedstawili ofertę dot. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, staży i inn. Przedstawiono także krótki blok informacji na temat możliwości konsumpcji środków Unii Europejskiej przez przedsiębiorców.

Konferencja. Fundusze Unii Europejskiej na energię odnawialną.

Dnia 30 marca 2010 r. w Beskidzkim Inkubatorze Technologicznym w Bielsku-Białej odbyła się II konferencja realizowana w ramach projektu CHANGE – Izby promują inteligentną energię w małych i średnich przedsiębiorstwach. Jednym z elementów konferencji była prezentacja Klastra Energetycznego oraz planów związanych z realizacją projektu „Centrum Efektywności Energetycznej OZE miejscem transferu technologii i wiedzy o odnawialnych źródłach energii”.

 

KLASTER ENERGETYCZNY

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości podjął kroki by rozpocząć współpracę z Regionalną Izbą Handlu i Przemysłu w Bielsku- Białej oraz innymi partnerami przystępując do inicjatywy pn. ,,Klaster Energetyczny”. Inicjatywa ta daje możliwość pozyskania dotacji z funduszów Unii Europejskiej na zakup kolektorów lub pomp ciepła. W ramach tego programu eksperci sporządzą świadectwo charakterystyki energetycznej budynku oraz wniosek o dofinansowanie (bezpłatnie).
W dniu 17.08.2009r. odbyło się w świetlicy naszego Cechu spotkanie dla osób zainteresowanych .
Bliższe informacje pod adresem
http://www.inteligentna-energia.cci.pl
dot. publikacji nt. „Funduszy europejskich na energetykę odnawialną”.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny: 509 373 229- Wioleta Pasternak
lub e-mail: wpasternak@cechandrychow.pl
kwestionariusz w formacie PDF