kształcenie

Przystąpienie do Partnerstwa Powiatu Wadowickiego

Dnia 15.12.2009r. Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie przystąpił do Partnerstwa Powiatu Wadowickiego.
Celem Partnerstwa jest podnoszenia jakości kształcenia ogólnego, zawodowego i ustawicznego w Powiecie Wadowickim.
Partnerstwo ma zapewnić dostosowanie systemu kształcenia do rzeczywistych potrzeb lokalnego rynku pracy i pracodawców.