reklama

Małopolskie Porozumienie Organizacji Przedsiębiorców

Wielicka Izba Gospodarcza realizuje projekt pt.: „Wsparcie samorządów gospodarczych należących do małopolskiego porozumienia organizacji Przedsiębiorców we wdrażaniu innowacji w przedsiębiorstwach regionu Małopolski”. Celem projektu jest stworzenie optymalnych warunków dla podmiotów gospodarczych zrzeszonych w MPOP, współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami, pobudzenie transferu technologii, promowanie innowacji, obieg informacji w istniejącej sieci izb, współpraca z regionami partnerskimi Małopolski, przyciągnięcie inwestorów i partnerów, podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw dzięki: stworzeniu banku informacji gospodarczej.
Jeśli są Państwo zainteresowani zamieszczeniem bezpłatnej reklamy w wyżej wymienionym banku prosimy o kontakt z biurem Cechu.

WYSTAWA RZEMIOSŁA

Zarząd Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Andrychowie wraz z Burmistrzem Andrychowa, Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Andrychowie oraz Parafią Św. Macieja w Andrychowie organizują w roku 2007 pierwszą wystawę rzemiosła i przedsiębiorczości w Andrychowie.

Przewidywane ceny stoisk firmowych – 50 zł za m2 netto.
W przypadku większej ilości metrów – korzystne rabaty.

Wystawa odbędzie się w centrum miasta i trwać będzie 2 dni tj. sobota i niedziela.Osoby zainteresowane promocją i uczestnictwem w wystawie proszone są o kontakt z Biurem Cechu od dnia 31.01.2007r.