urząd miasta

Spotkanie w Urzędzie Miejskim

W dniu 10 luty 2011r w Urzędzie Miejskim w Andrychowie odbyło się spotkanie Starszego Cechu Daniela Trojaka i Koordynatora Klastra Energetycznego Pana Adama Wojewodzica z Burmistrzem Panem Tomaszem Żakiem oraz specjalistą ds. inwestycyjnych Panem Tomaszem Partyką. Podczas spotkania potwierdzone zostało uczestnictwo UM w Andrychowie w projekcie realizowanym m.in. z udziałem Cechu R.R.i P w Andrychowie pn. „Rozwój technik pomiaru zużycia energii szansą na rozwój przedsiębiorczości w woj. śląskim i małopolskim”

W piątek, 11 lutego w Informatycznym Centrum Edukacyjnym przy ulicy Starowiejska 22a odbyło się spotkanie informacyjne, w którym udział wzięli przedstawiciele Cechu. Spotkanie dotyczyło m.in. małopolskiego programu Partnerstwa na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych”. Ponadto przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy przedstawili ofertę dot. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, staży i inn. Przedstawiono także krótki blok informacji na temat możliwości konsumpcji środków Unii Europejskiej przez przedsiębiorców.