wybory

Walne Zgromadzenie Członków Cechu:

W dniu 19 marca 2009r. w świetlicy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie przy ul. Krakowskiej 130 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu ( sprawozdawczo – wyborcze). Tę uroczystość uświetnili swą obecnością – Burmistrz Andrychowa Jan Pietras, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Krzysztof Kubień, Asystent Burmistrza Andrychowa Pan Franciszek Penkala . Walne Zgromadzenie po raz kolejny na czteroletnią kadencję 2009r – 2013r wybrało Zarząd Cechu w składzie :
Starszy Cechu – Daniel Trojak
Podstarszy Cechu – Marek Piekiełko
Podstarszy Cechu – Henryk Wesołowski
Sekretarz – Wanda Wątroba
Skarbnik – Dorota Młynarczyk
Członek Zarządu – Stanisław Wiktor
Członek Zarządu – Władysław Rajda